Terminy egzaminów z praktyk zawodowych

Zobacz więcej

Zmarł Profesor Jerzy Truchliński

Zobacz więcej

Dr inż. Damian Zieliński oraz dr inż. Justyna Wojtaś członkami International Society for Applied Ethology

Zobacz więcej

Badania aplikacyjne dla gospodarki – Gazeta Wyborcza o UP w Lublinie

Zobacz więcej

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych – urządzenia transportu bliskiego - studenci kier. Bezpieczeństwo i higiena pracy I i II stopnia

Zobacz więcej

Konferencja studentów kierunku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zobacz więcej

Sprawozdanie dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za kadencję 2016-2021

Zobacz więcej

Harmonogram obron prac magisterskich i inżynierskich

Zobacz więcej

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Zobacz więcej

Powołanie nowych Władz Dziekańskich

Zobacz więcej