Studenckie koło naukowe Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Opiekunowie: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz Dębek; mgr inż. Katarzyna Karpińska

Studenckie Koło Naukowe Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych powstało w dniu 3 października 2022 roku przy Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Początki działalności obecnego koła sięgają 2007 roku, gdy funkcjonowało jako samodzielne SKN Ochrony środowiska (z czterema sekcjami), a następnie przy SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jako sekcja Higieny Pracy.

Celem SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych jest:

  • prowadzenie badań naukowych, prac projektowych i wdrożeniowych z zakresu zagrożeń w środowisku i środowisku pracy
  • organizacja seminariów, konferencji naukowych i naukowo-technicznych, warsztatów naukowych oraz wyjazdów szkoleniowych na obiekty badawcze;
  • promocja UP w Lublinie podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w czasie dni otwartych Uczelni;
  • współpraca z innymi kołami naukowymi, firmami, jednostkami samorządowymi oraz pracownikami UP w Lublinie.

Bardzo ważnym aspektem działalności SKN jest promowanie nauki i upowszechnianiewiedzy z zakresu szeroko rozumianych zagrożeń zawodowych środowiskowych.

SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych swoje cele realizuje poprzez:

  • przygotowanie publikacji naukowych,
  • czynny udział w konferencjach naukowych poprzez prezentację referatów i posterów;
  • prezentację projektów podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w czasie dni otwartych Uczelni;
  • czynny udział w badaniach realizowanych przez pracowników UP w Lublinie.

Studenci biorą także udział w szkoleniach branżowych w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, zagrożeń w środowisku pracy przy współpracy m.in. z: CIOP-BIP, UDT, Horus, 3M itp.

Aktywnie działamy i zapraszamy studentów z różnych kierunków!

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/SKNUPLUBLIN) i Instagramie (https://www.instagram.com/skn_zzis/)

Kontakt:

prof. Bożena Nowakowicz-Dębek
mail:
pokój: 333, budynek rektoratu (ZOOT)
tel: 81-445-69-98

Katarzyna Karpińska
mail:
pokój: 329, budynek rektoratu (ZOOT)
tel: 81-445-69-74