← powrót

Moduły programowe kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Studia stacjonarne 1 stopnia

1rok

Anatomia ptaków i ssaków

BHP w pacy ze zwierzętami i ergonomia

Biochemia zwierząt

Biologia zwierzat towarzyszacych

Biologia zwierzat wolnożyjących

Choroby i wady genetyczne zwierząt

Fizjologia zwierząt

Genetyczne podstawy funkcjonowania organizmu

Metodyka pracy ze zwierzetami

Mikrobiologia

Owady hodowlane

Pierwsza_pomoc_Przedmedyczna

Procedury dobrostanowe

Procedury wykorzystania w badaniach

Psychologia uczenia

Psychologia zwierząt gospodarskich

PZA_WF1_pływalnia

PZA_WF1-sala

PZA_WF2_sala

PZA_WF2-pływalnia

Technologie informacyjne

Trening medyczny

Zwierzęta dzikie w ośrodkach rehabilitacji

Zwierzęta egzotyczne

Zwierzęta hodowlane

 

2 rok

Blok Medyczny I

Blok Medyczny II

Dietetyka zwierząt

Klimato i terenoterapia

Marketing i zarządzanie kliniką weterynaryjną

Metody dokumentacji weterynaryjnej

Opieka i utrzymanie zajęczaków i gryzoni w warunkach domowych

Opieka nad zwierzętami w ogrodach zoologicznych

Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich

Parazytologia i choroby odzwierzece

Przepisy prawne i etyka w pracy zooterapeuty

Psychologia zwierzat towarzyszacych

Restytucje Zwierząt

Rodzaje i formy zooterapii

Wykorzystanie ptakow w terapiach zwierzecych

Zajęcia z udziałem zwierząt Zoohigiena

Zwierzęta dzikie w hodowli

Żywienie holistyczne

3 rok

Alpakoterapia

Apiterapia

Bioetyka

Dogoterapia

Felinoterapia

Fizjoterapia zwierząt

Gry i zabawy konne

Hipoterpia I

Hipoterpia II

Onoterapia

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalnia

Planowanie doswiadczen

Praktyka zawodowa _ośrodek animaloterapii

Praktyka zawodowa _ośrodek pielęgnacji

Praktyka zawodowa_gabinet weterynaryjny

Praktyka zawodowa_gospodarstwa hodowlane

Produkty pszczelarskie

Przygotowanie zwierzat gospodarskich do wystaw

Psychologia zwierząt towarzyszących i gospodarskich

seminarium I

Specyfika pracy zooterapeuty

Turystyka i rekreacja konna

rok 4

Choroby zwierząt egzotycznych

Choroby zwierząt laboratoryjnych

Ekologia

Hirudinologia

Hydrozooterapie

Klimato i terenoterapia

Komunikacja interpersonalna

Pielęgnacja drobiu ozdobnego

Pielęgnacja kopyt i podkownictwo

Pielgnacja koni sportowych i wyścigowych

Przygotowanie zwierzat towarzyszacych do wystaw

Rzadko spotykane gatunki drobiu

seminarium II

Turystyka przyrodnicza

Wybrane zagadnienia psychologii

Wykorzystanie ptakow w terapiach zwierzecych

Studia niestacjonarne 1 stopnia

1 rok

Anatomia ptaków i ssaków

BHP w pacy ze zwierzętami i ergonomia

Biochemia zwierząt

Biologia zwierzat towarzyszacych

Choroby i wady genetyczne zwierząt

Fizjologia zwierząt

Genetyczne podstawy funkcjonowania organizmu

Marketing i zarządzanie kliniką weterynaryjną

Metody dokumentacji weterynaryjnej

Metodyka pracy ze zwierzetami

Mikrobiologia

Opieka i utrzymanie zajęczaków i gryzoni w warunkach domowych

Pierwsza_pomoc_przedmedyczna

Procedury dobrostanowe

Procedury wykorzystania zwierzat

Psychologia uczenia

Trening medyczny

Zwierzęta hodowlane

3 rok

Alpakoterapia

Bioetyka

Dietetyka zwierząt

Dogoterapia

Felinoterapia

Hipoterpia I

Hipoterpia II

Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji

Onoterapia

Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich

Pedagogika specjalna

Praktyka zawodowa _ośrodek animaloterapii

Praktyka zawodowa _ośrodek pielęgnacji

Praktyka zawodowa_gabinet weterynaryjny

Praktyka zawodowa_gospodarstwa hodowlane

Przygotowanie zwierzat gospodarskich do wystaw

Psychologia zwierząt towarzyszących i gospodarskich

Restytucje Zwierząt

Specyfika pracy zooterapeuty

Wybrane zagadnienia psychologii

Żywienie holistyczne