Analizy filogenetyczne

Anatomia zwierząt

Badania gleb w postepowaniu sądowym

Balistyka i rany postrzałowe

Bezkręgowce w diagnostyce sądowej

BHP i ergonomia

Biochemia i analiza płynów ustrojowych

Biologia molekularna

Botanika z palinologią i diatomologią

Certyfikacjai akredytacja laboratorium

Chemia ogólna i analityczna

Chemia sądowa

Diagnostyka molekularna w kryminalistyce

Dogniwistyka

Doświadczalnictwo

Egzamin dyplomowy

Ekspertyza sądowa

Entomologia sądowa

Fenotypowanie komponentów roślinnych

Fizjologia i patofizjologia zwierząt

Genetyka konserwatorska

Genetyka populacji

Genetyka

Genomika i epigenetyka

Handel chronionymi gatunkami

Identyfikacja GMO

Invertebrates in forensic diagnostic

Język angielski 2 B2

Język angielski 3 B2

Język angielski 4 B2

Język francuski 2 B2

Język francuski 3 B2

Język francuski 4 B2

Język niemiecki 2 B2

Język niemiecki 3 B2

Język niemiecki 4 B2

Język rosyjski 2 B2

Język rosyjski 3 B2

Język rosyjski 4 B2

Kryminalistyczne profilowanie DNA

Materiał biologiczny w kryminalistyce

Materiał odzwierzęcy w kryminalistyce

Metody spektroskopowe

Metodyka szkolenia zwierząt

Morfologiczna analiza włosa

Oszustwa żywnościowe

Podstawy bioinformatyki

Podstawy postępowania karnego

Podstawy psychologii społecznej

Praktyka

Prawo karne

Prawo paszowe

Procedury wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych i edukacyjnych

Przepisy prawne w ochronie zwierząt

Przestępczość przeciwko gatunkom prawnie chronionym

Przestępczość w chowie i hodowli zwierząt

Przestępczość w hodowli koni

Przygotowanie opinii

Przygotowanie zwierząt do służb mundurowych

Psychologia zwierząt

Regulacje w obrocie zwierzętami

Resocjalizacja przez pracę z pszczołami

Rozwój osobisty i nauka dialogu

Seminarium dyplomowe 1

Seminarium dyplomowe 2

Semiochemia

Serologiczne ślady zwierząt

Techniki mikroskopowe i histologiczne

Technologie informacyjne

Toksykologia sądowa

Traseologia

Trichology

Trychologia

Wprowadzenie do biostatystyki

Wychowanie fizyczne 1

Wychowanie fizyczne 2

Zafałszowanie środków żywienia zwierząt

Zagrożenia bioterrorystyczne

Zagrożenia mikrobiologiczne