Moduły programowe kierunku Hipologia i jeździectwo

Studia stacjonarne 1 stopnia

01_anatomia_konia
02_bhp_i_ergonomia
03_chemia
04_chemia_rolna_i_gleboznastawo
05_mikrobiologia
06_ochrona_wlasnosci_intelektualnej
07_podstawy_woltyzerki
08_historia_hodowli_i_uzytkowania_koni
09_prawodawstwo_w_eksploatacji_koni
10_zoologia_z_parazytologia
11_biochemia_zwierzat_i_biofizyka
12_botanika_i_fizjologia_roslin
13_fizjologia_konia
14_genetyka_zwierzat
15_podstawy_uzytkowania_koni
16_uzytki_zielone_dla_koni
17_uprawa_roli_i_roslin
18_a_wychowanie_fizyczne
18_b_wychowanie_fizyczne
19_hodowla_trzody_chlewnej
20_a_ekologia
20_b_ochrona_srodowiska
21_genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
22_wychow_koni
23_paszoznawstwo
24_zasady_wstepnego_treningu_koni
25_hodowla_bydla
26_a_kynologia_i_hodowle_amatorskie
26_b_hodowla_malych_przezuwaczy
27_a_biomechanika_konia
27_b_cyfrowa_analiza_obrazu
28_infrastruktura_i_zarzadzanie_osrodkami_utrzymujacymi_konie
29_zywienie_koni
30_pielegnacja_i_podkownictwo
31_rasy_i_pokroj_koni
32_rozrod_koni
33_a_teoria_i_praktyka_dyscypliny_ujezdzenia
33_b_zasady_pracy_z_konmi_trudnymi
34a_jezyk_angielski
34a_jezyk_francuski
34a_jezyk_niemiecki
34a_jezyk_rosyjski
34b_jezyk_angielski
34b_jezyk_francuski
34b_jezyk_niemiecki
34b_jezyk_rosyjski
34c_jezyk_angielski
34c_jezyk_francuski
34c_jezyk_niemiecki
34c_jezyk_rosyjski
35_a_lowiectwo
35_b_hodowla_ryb
36_hodowlane_metody_doskonalenia_koni
37_identyfikacja_koni_i_dokumentacja
38_mechanizacja_w_hodowli_i_uzytkowaniu_koni
39_a_medycyna_sportowa_w_jezdziectwie
39_b_humanistyczne_i_biologiczne
40_uzytkowanie_wyscigowe_koni
41_a_ocena_i_wykorzystanie_surowcow_konskich
41_b_towaroznawstwo_surowcow_zwierzecych
42_a_socjologia
42_b_psychologia
43_a_teoria_i_praktyka_dyscypliny_skokow
43_b_turystyka_i_rekreacja_konna
44_ekonomika_i_zarzadzanie
45_hipoterapia 46_technologia_informacyjna
47_a_teoria_i_praktyka_dyscypliny_wkkw
47_b_teoria_i_praktyka_rajdow_dlugodystansowych
48_naturalne_metody_treningu_koni
49_uzytkowanie_zaprzegowe_koni
50_a_etologia_konia
50_b_psychologia_konia
51a_praktyka_zawodowa_-_pzhk
51b_praktyka_zawodowa_-_stajnia_wyscigowa
51c_praktyka_zawodowa_-_osrodek_jezdziecki
51d_praktyka_zawodowa_-_stadnina_koni
52_hodowla_drobiu
53_a_metodologia_instruktazu
53_b_uzytkowanie_koni_w_stylu_western
54_a_ochrona_zdrowia_koni
54_b_profilaktyka_zootechniczna
55_przepisy_jezdzieckich_dyscyplin_olimpijskich
56_a_seminarium_inzynierskie1 56_b_seminarium_inzynierskie_2
58_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia stacjonarne II stopnia

01_ii_fizjologia_wysilku
02_ii_a_hodowla_zwierzat_futrkowych
02_ii_b_hodowla_pszczol
03ii_jezyk_angielski
03ii_jezyk_francuski
03ii_jezyk_niemiecki
03ii_jezyk_rosyjski
04_ii_pierwsza_pomoc_weterynaryjna
05_ii_a_podstawy_teorii_sportu
05_ii_b_organizacja_imprez_jezdzieckich
06_ii_psychopedagogika_i_terapia_konna
07_ii_statystyka_matematyczna
08_a_ii_zasady_specjalistycznego_treningu_koni
08_b_ii_planowanie_konnych_szlakow_turystycznych
09_ii_zastosowanie_informatyki_w_hipologii
10_ii_agroturystyka
11_ii_ochrona_zasobow_genetycznych_zwierzat
12_ii_choroby_koni
13_ii_dobrostan_i_higiena
15_ii_a_biotechniki_rozrodu
15_ii_b_diagnostyka_genetyczna
16_ii_medyczne_podstawy_hipoterapii
17_ii_a_zaawansowane_wyszkolenie_jezdzieckie
17_ii_b_teoria_i_praktyka_powozenia
18_ii_technologie_eksploatacji_koni
19_ii_a_doradztwo_zootechniczne
20_ii_a_bioetyka
20_ii_b_kon_w_sztuce_i_literaturze
21_ii_filozofia
22_ii_przepisy_dyscyplin_pozaolimpijskich
23_ii_uzytkowanie_klusakow
24_iia_seminarium_magisterskie1
24_iib_seminarium_magisterskie2
25_ii_geriatria_koni
27_ii_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy