Moduły kiereunku Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności

Studia stacjonarne 1 stopnia

bc1s_001_ang_b2
bc1s_001_ang_b2+
bc1s_001_fran_b2
bc1s_001_fran_b2+
bc1s_001_niem_b2
bc1s_001_niem_b2+
bc1s_001_ros_b2
bc1s_001_ros_b2+
bc1s_002_wf_1
bc1s_003_013_etyka
bc1s_003_013_filozofia
bc1s_003_013_psychologia
bc1s_003_013_socjologia
bc1s_003_013_wspolczesne_spoleczenstwo
bc1s_004_chemia_organiczna_z_elementami_chemii_ogolnej
bc1s_005_zoologia_i_ekologia
bc1s_006_anatomia_zwierzat_i_czlowieka
bc1s_007_fizyka_techniczna
bc1s_008_technologia_informacyjna
bc1s_009_ochrona_wlasnosci_intelektualnej
bc1s_010_bhp_i_ergonomia
bc1s_011_ang_b2
bc1s_011_ang_b2+
bc1s_011_fran_b2
bc1s_011_fran_b2+
bc1s_011_niem_b2
bc1s_011_niem_b2+
bc1s_011_ros_b2
bc1s_011_ros_b2+
bc1s_012_wf_2
bc1s_014_chemia_zywnosci
bc1s_015_botanika_i_fizjologia_roslin
bc1s_016_fizjologia_zwierzat_i_czlowieka
bc1s_017_podstawy_produkcji_roslinnej
bc1s_018_mikrobiologia_ogolna
bc1s_019_polityka_bezpieczenstwa_zywnosciowego
bc1s_020_ang_b2
bc1s_020_ang_b2+
bc1s_020_fran_b2
bc1s_020_fran_b2
bc1s_020_niem_b2
bc1s_020_niem_b2+
bc1s_020_ros_b2
bc1s_020_ros_b2+
bc1s_021_biochemia_ogolna_i_zywnosci
bc1s_022_genetyka
bc1s_023_podstawy_produkcji_zwierzecej
bc1s_024_technologie_konserwcji,_przetwarzania_i_higiena_pasz
bc1s_025_profilaktyka_weterynaryjna_i_zagrozenia_w_produkcji_zwierzecej
bc1s_026_bezpieczenstwo_w_ochronie_roslin
bc1s_027_prawo_zywnosciowe
bc1s_028_ochrona_srodowiska
bc1s_029_ang_b2
bc1s_029_ang_b2+
bc1s_029_fran_b2
bc1s_029_fran_b2+
bc1s_029_niem_b2
bc1s_029_niem_b2+
bc1s_029_ros_b2
bc1s_029_ros_b2+
bc1s_030_zywienie_zwierzat
bc1s_031_mikrobiologia_zywnosci
bc1s_032_metody_oceny_zywnosci
bc1s_033_polityka_rolna_ue_i_regulacje_prawne_w_produkcji_zywnosci
bc1s_034_biologia_molekularna
bc1s_034_molecular_biology
bc1s_035_toksykologia_zywnosci
bc1s_036_produkcja_zywnosci_a_srodowisko
bc1s_036_zagrozenia_w_produkcji_zywnosci
bc1s_037_przetworstwo_a_jakosc_zywnosci
bc1s_038_kodeks_dobrych_praktyk
bc1s_039_podstawy_biotechnologii
bc1s_040_production_and_certification_of_organic_food
bc1s_040_produkcja_i_certyfikacja_zywnosci_ekologicznej
bc1s_041_bases_of_human_nutrition
bc1s_041_podstawy_zywienia_czlowieka
bc1s_042_towaroznawstwo_produktow_roslinnych
bc1s_043_towaroznawstwo_produktow_zwierzecych
bc1s_044_dodatki_do_zywnosci
bc1s_045_substancje_biologicznie_czynne_a_bezpieczenstwo_zywnosci
bc1s_045_zanieczyszczenia_i_zafalszowania_zywnosci
bc1s_046_nowoczesne_metody_utrwalania_zywnosci
bc1s_047_higiena_i_bezpieczenstwo_zywnosci_pochodzenia_zwierzecego
bc1s_048_analiza_instrumentalna_zywnosci
bc1s_049_przechowywanie_i_dystrybucja_zywnosci
bc1s_050_statystyka_matematyczna
bc1s_051_lancuch_logistyczny_w_obrocie_zywnoscia
bc1s_051_transport_zywnosci
bc1s_052_analiza_zagrozen_i_ryzyka
bc1s_052_zarzadzanie_bezpieczenstwem_zywnosci
bc1s_053_dokumentacja_systemu_zapewnienia_bezpieczenstwa_zywnosci
bc1s_053_wdrazanie_systemu_haccp_do_praktyki_przemyslowej
bc1s_054_bezpieczenstwo_zywienia_zbiorowego
bc1s_055_praktyka_a
bc1s_055_praktyka_b
bc1s_055_praktyka_c
bc1s_056_seminarium_a
bc1s_056_seminarium_b
bc1s_056_seminarium_c
bc1s_056_seminarium_d
bc1s_057_system_oceny_zgodnosci_w_obszarze_zywnosci
bc1s_058_pakowanie_i_znakowanie_zywnosci
bc1s_059_rynek_i_marketing_zywnosci
bc1s_060_podstawy_systemu_zarzadzania_jakoscia
bc1s_060_podstawy_zarzadzanie_jakoscia_w_przetworstwie_zywnosci
bc1s_061_produkty_uboczne_w_przemysle_rolno-spozywczym
bc1s_061_utylizacja_i_zagospodarowanie_produktow_ubocznych_w_produkcji_zywnosci
bc1s_062_produkcja_i_certyfikacja_zywnosci_regionalnej
bc1s_062_produkcja_i_certyfikacja_zywnosci_tradycyjnej
bc1s_063_zywnosc_funkcjonalna
bc1s_063_zywnosc_modyfikowana_genetycznie
bc1s_064_dziczyzna_jako_zywnosc
bc1s_064_ryby_jako_zywnosc
bc1s_065_seminarium_dyplomowe_a
bc1s_065_seminarium_dyplomowe_b
bc1s_065_seminarium_dyplomowe_c
bc1s_065_seminarium_dyplomowe_d
bc1s_066_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia stacjonarne 2 stopnia

bc2s_001_jezyk_angielski_b2+
bc2s_001_jezyk_angielski_c1
bc2s_001_jezyk_francuski_b2+
bc2s_001_jezyk_francuski_c1
bc2s_001_jezyk_niemiecki_b2+
bc2s_001_jezyk_niemiecki_c1
bc2s_001_jezyk_rosyjski_b2+
bc2s_001_jezyk_rosyjski_c1
bc2s_002_komunikacja_interpersonalna
bc2s_002_metodologia_badan_przyrodniczych
bc2s_003_aparatura_przemyslu_spozywczego
bc2s_003_podstawy_eksploatacji_urzadzen_przemyslu_spozywczego
bc2s_004_normalizacja_i_standaryzacja_zywnosci
bc2s_005_zagrozenia_w_produkcji_roslinnej_i_przetworstwie_surowcow
bc2s_006_zagrozenia_w_produkcji_i_przetworstwie_mleka
bc2s_007_zagrozenia_w_produkcji_i_przetworstwie_miesa
bc2s_008_zagrozenia_w_przetworstwie_i_produkcji_drobiarskiej
bc2s_009_zagrozenia_w_akwakulturze
bc2s_010_historia_analizy_i_certyfikacji_zywnosci
bc2s_011_strukturalne_podstawy_jakosci_i_trwalosci_owocow
bc2s_012_podstawy_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej
bc2s_012_podstawy_zarzadzania_przedsiebiorstwem
bc2s_013_nowe_rozwiazania_w_opakowalnictwie_zywnosci
bc2s_014_identyfikowalnosc_zywnosci_i_pasz
bc2s_015_bhp_w_produkcji_zywnosci_i_gastronomii
bc2s_016_swiatowe_systemy_produkcji_zywnosci
bc2s_016_znaczenie_bioroznorodnosci_w_produkcji_zywnosci
bc2s_017_branzowe_systemy_zarzadzania_jakoscia
bc2s_017_zintegrowane_systemy_zarzadzania
bc2s_018_technologie_gastronomiczne
bc2s_018_wspolczesne_trendy_w_przetworstwie_zywnosci_i_produkcji_potraw
bc2s_019_alergie_i_nietolerancje_pokarmowe
bc2s_019_bioaktywne_substancje_w_zywnosci
bc2s_020a_seminarium_dyplomowe1
bc2s_020b_seminarium_dyplomowe1
bc2s_020c_seminarium_dyplomowe1
bc2s_020d_seminarium_dyplomowe1
bc2s_021_audyt_systemow
bc2s_022_metody_i_narzedzia_zarzadzania_jakoscia
bc2s_023_urzedowe_nadzory_nad_bezpieczenstwem_zywnosci
bc2s_024_programy_jakosciowe_dla_produktow_zywnosciowych
bc2s_025_bezpieczenstwo_produktow_roslinnych
bc2s_026_system_akredytacji_w_polsce
bc2s_027_statystyka_w_ocenie_bezpieczenstwa_zywnosci
bc2s_028_zarzadzanie_produkcja_zywnosci_ekologicznej
bc2s_028_zintegrowane_zarzadzanie_srodowiskiem_w_lancuchu_zywnosciowym
bc2s_029a_seminarium_dyplomowe2
bc2s_029b_seminarium_dyplomowe2
bc2s_029b_seminarium_dyplomowe2
bc2s_029c_seminarium_dyplomowe2
bc2s_029d_seminarium_dyplomowe2
bc2s_030_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia niestacjonarne 1 stopnia

bc1n_001_ang_b2
bc1n_001_ang_b2+
bc1n_001_fran_b2
bc1n_001_fran_b2+
bc1n_001_niem_b2
bc1n_001_niem_b2+
bc1n_001_ros_b2
bc1n_001_ros_b2+
bc1n_002_016_etyka
bc1n_002_016_filozofia
bc1n_002_016_psychologia
bc1n_002_016_socjologia
bc1n_002_016_wspolczesne_spoleczenstwo
bc1n_003_chemia_organiczna_z_elementami_ogolnej
bc1n_004_zoologia_i_ekologia
bc1n_005_anatomia_zwierzat_i_czlowieka
bc1n_006_fizyka_techniczna
bc1n_007_ang_b2
bc1n_007_ang_b2+
bc1n_007_fran_b2
bc1n_007_fran_b2+
bc1n_007_niem_b2
bc1n_007_niem_b2+
bc1n_007_ros_b2
bc1n_007_ros_b2+
bc1n_008_technologia_informacyjna
bc1n_009_ochrona_wlasnosci_intelektualnej
bc1n_010_bhp_i_ergonomia
bc1n_011_chemia_zywnosci
bc1n_012_botanika_i_fizjologia_roslin
bc1n_013_fizjologia_zwierzat_i_czlowieka
bc1n_014_podstawy_produkcji_roslinnej
bc1n_015_ang_b2
bc1n_015_ang_b2+
bc1n_015_fran_b2
bc1n_015_fran_b2+
bc1n_015_niem_b2
bc1n_015_niem_b2+
bc1n_015_ros_b2
bc1n_015_ros_b2+
bc1n_017_polityka_bezpieczenstwa_zywnosciowego
bc1n_018_biochemia_ogolna_i_zywnosci
bc1n_019_genetyka
bc1n_020_mikrobiologia_ogolna
bc1n_021_podstawy_produkcji_zwierzecej
bc1n_022_technologie_konserwacji,_przetwarzania_i_higiena_pasz
bc1n_023_ang_b2
bc1n_023_ang_b2+
bc1n_023_fran_b2
bc1n_023_fran_b2+
bc1n_023_niem_b2
bc1n_023_niem_b2+
bc1n_023_ros_b2
bc1n_023_ros_b2+
bc1n_024_bezpieczenstwo_w_ochronie_roslin
bc1n_025_ochrona_srodowiska
bc1n_026_zywienie_zwierzat
bc1n_027_mikrobiologia_zywnosci
bc1n_028_metody_oceny_zywnosci
bc1n_029_profilaktyka_weterynaryjna_i_zagrozenia_w_produkcji_zwierzecej
bc1n_030_polityka_rolna_ue_i_regulacje_prawne_w_produkcji_zywnosci
bc1n_031_biologia_molekularna
bc1n_032_prawo_zywnosciowe
bc1n_033_podstawy_biotechnologii
bc1n_034_toksykologia_zywnosci
bc1n_035_production_and_certification_of_organic_food
bc1n_035_produkcja_i_certyfikacja_zywnosci_ekologicznej
bc1n_036_towaroznawstwo_produktow_roslinnych
bc1n_037_towaroznawstwo_produktow_zwierzecych
bc1n_038_bases_of_human_nutrition
bc1n_038_podstawy_zywienia_czlowieka
bc1n_039_przetworstwo_a_jakosc_zywnosci
bc1n_040_higiena_i_bezpieczenstwo_zywnosci_pochodzenia_zwierzecego
bc1n_041_dodatki_do_zywnosci
bc1n_042_produkcja_zywnosci_a_srodowisko
bc1n_042_zagrozenia_w_produkcji_zywnosci
bc1n_043_substancje_biologicznie_czynne_a_bezpieczenstwo_zywnosci
bc1n_043_zanieczyszczenia_i_zafalszowania_zywnosci
bc1n_044_nowoczesne_metody_utrwalania_zywnosci
bc1n_044_utrwalanie_zywnosci,_a_jej_bezpieczenstwo
bc1n_045_lancuch_logistyczny_w_obrocie_zywnoscia
bc1n_045_transport_zywnosci
bc1n_046_praktyka_a
bc1n_046_praktyka_b
bc1n_046_praktyka_c
bc1n_047_analiza_instrumentalna_zywnosci
bc1n_048_statystyka_matematyczna
bc1n_049_przechowywanie_i_dystrybucja_zywnosci
bc1n_050_system_oceny_zgodnosci_w_obszarze_zywnosci
bc1n_051_kodeks_dobrych_praktyk
bc1n_052_analiza_zagrozen_i_ryzyka
bc1n_052_zarzadzanie_bezpieczenstwem_zywnosci
bc1n_053_dokumentacja_systemu_zapewnienia_bezpieczenstwa_zywnosci
bc1n_053_wdrazanie_systemu_haccp_do_praktyki_przemyslowej
bc1n_054_bezpieczenstwo_zywienia_zbiorowego
bc1n_054_projektowanie_zywnosci_funkcjonalnej
bc1n_055_podstawy_systemu_zarzadzania_jakoscia
bc1n_055_podstawy_zarzadzania_jakoscia_w_przetworstwie_zywnosci
bc1n_056_seminarium_a
bc1n_056_seminarium_b
bc1n_056_seminarium_c
bc1n_056_seminarium_d
bc1n_057_pakowanie_i_znakowanie_zywnosci
bc1n_058_rynek_i_marketing_zywnosci
bc1n_059_produkty_uboczne_w_przemysle_rolno-spozywczym
bc1n_059_utylizacja_i_zagospodarowanie_produktow_ubocznych_w_produkcji_zywnosci
bc1n_060_produkcja_i_certyfikacja_zywnosci_regionalnej
bc1n_060_produkcja_i_certyfikacja_zywnosci_tradycyjnej
bc1n_061_zywnosc_funkcjonalna
bc1n_061_zywnosc_modyfikowana_genetycznie
bc1n_062_dziczyzna_jako_zywnosc
bc1n_062_ryby_jako_zywnosc
bc1n_063_seminarium_dyplomowe_a
bc1n_063_seminarium_dyplomowe_b
bc1n_063_seminarium_dyplomowe_c
bc1n_063_seminarium_dyplomowe_d
bc1n_064_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia niestacjonarne 2 stopnia

bc2n_001_ang_b2+
bc2n_001_ang_c1
bc2n_001_fran_b2+
bc2n_001_fran_c1
bc2n_001_niem_b2+
bc2n_001_niem_c1
bc2n_001_ros_b2+
bc2n_001_ros_c1
bc2n_002_komunikacja_interpersonalna
bc2n_002_metodologia_badan_przyrodniczych
bc2n_003_aparatura_przemyslu_spozywczego
bc2n_003_podstawy_eksploatacji_urzadzen_przemyslu_spozywczego
bc2n_004_normalizacja_i_standaryzacja_zywnosci
bc2n_005_zagrozenia_w_produkcji_roslinnej_i_przetworstwie_surowcow
bc2n_006_zagrozenia_w_produkcji_i_przetworstwie_mleka
bc2n_007_historia_analizy_i_certyfikacji_zywnosci
bc2n_008_podstawy_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej
bc2n_008_podstawy_zarzadzania_przedsiebiorstwem
bc2n_009_zagrozenia_w_produkcji_i_przetworstwie_miesa
bc2n_010_zagrozenia_w_przetworstwie_i_produkcji_drobiarskiej
bc2n_011_zagrozenia_w_akwakulturze
bc2n_012_nowe_rozwiazania_w_opakowalnictwie_zywnosci
bc2n_013_identyfikowalnosc_zywnosci_i_pasz
bc2n_014_swiatowe_systemy_produkcji_zywnosci
bc2n_014_znaczenie_bioroznorodnosci_w_produkcji_zywnosci
bc2n_015_branzowe_systemy_zarzadzania_jakoscia
bc2n_015_zintegrowane_systemy_zarzadzania
bc2n_016_technologie_gastronomiczne
bc2n_016_wspolczesne_trendy_w_przetworstwie_zywnosci_i_produkcji_potraw
bc2n_017_alergie_i_nietolerancje_pokarmowe
bc2n_017_bioaktywne_substancje_w_zywnosci
bc2n_018_bhp_w_produkcji_zywnosci_i_gastronomii
bc2n_019_metody_i_narzedzia_zarzadzania_jakoscia
bc2n_020_strukturalne_podstawy_jakosci_i_trwalosci_owocow
bc2n_021_urzedowe_nadzory_nad_bezpieczenstwem_zywnosci
bc2n_022a_seminarium_dyplomowe1
bc2n_022b_seminarium_dyplomowe1
bc2n_022c_seminarium_dyplomowe1
bc2n_022d_seminarium_dyplomowe1
bc2n_023_programy_jakosciowe_dla_produktow_zywnosciowych
bc2n_024_bezpieczenstwo_produktow_roslinnych
bc2n_025_audyt_systemow
bc2n_026_system_akredytacji_w_polsce
bc2n_027_statystyka_w_ocenie_bezpieczenstwa_zywnosci
bc2n_028_zarzadzanie_produkcja_zywnosci_ekologicznej
bc2n_028_zintegrowane_zarzadzanie_srodowiskiem_w_lancuchu_zywnosciowym
bc2n_029a_seminarium_dyplomowe2
bc2n_029b_seminarium_dyplomowe2
bc2n_029c_seminarium_dyplomowe2
bc2n_029d_seminarium_dyplomowe2
bc2n_030_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy