WF1s_001 Anatomia 21-22

WF1s_002 Biologia i ekologia 21-22

WF1s_003 Fizyka i biomechanika 21-22

WF1s_004 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia 21-22

WF1s_005 Pierwsza pomoc z elementami medycyny sportu 21-22

WF1s_006 Biologia sanitarna 21-22

WF1s_007 Podstawy bioanalityki 21-22

WF1s_008 Genetyka stosowana 21-22

WF1s_009 Podstawy neurobiologii 21-22

WF1s_010 Technologie Informacyjne 21-22

WF1s_011_Angielski1 2ECTS

WF1s_011_Angielski2 4ECTS

WF1s_011_Angielski3 2ECTS

WF1s_012_Niemiecki1-Gruszecka A.2ECTS

WF1s_012_Niemiecki2-Gruszecka A.4ECTS

WF1s_012_Niemiecki3-Gruszecka A.2ECTS

WF1s_013_Rosyjski1 2ECTS

WF1s_013_Rosyjski2 4ECTS

WF1s_013_Rosyjski3 2ECTS

WF1s_014_Francuski1 E.2ECTS

WF1s_014_Francuski2 E.4ECTS

WF1s_014_Francuski3 E.2ECTS

WF1s_015 Pływanie użytkowe 21-22

WF1s_016 Pływanie sportowe 21-22

WF1s_017 Trening ogólnorozwojowy i fitness 21-22

WF1s_018 Biochemia 21-22

WF1s_019 Fizjologia 21-22

WF1s_020 Zarządzanie i marketing 21-22

WF1s_021 Metodyka wychowania fizycznego 21-22

WF1s_022 Metodyka treningu ogólnorozwojowego i fitness 21-22

WF1s_023 Metodyka pływania 21-22

WF1S_024 Dydaktyka 21-22

WF1s_025 Metodyka atletyki terenowej 21-22

WF1s_026 Psychologia 21-22

WF1s_027 Teoria wychowania fizycznego 21-22

WF1s_028 Metodyka gimnastyki 21-22

WF1s_029 Antropomotoryka 21-22

WF1s_030 Dobrostan i psychologia konia 21-22

WF1s_031 Bioetyka 21-22

WF1s_032 Metodyka gier zespołowych 21-22

WF1s_033 Jeździectwo rekreacyjne i woltyżerka 21-22

WF1s_034 Jeździectwo sportowe 21-22

WF1s_035 Metodyka wybranej gry zespołowej – piłka nożna 21-22

WF1s_036 Metodyka wybranej gry zespołowej – piłka koszykowa 21-22

WF1s_037 Metodyka wybranej gry zespołowej – piłka siatkowa 21-22

WF1s_038 Metodyka wybranego sportu indywidualnego – Boks 21-22

WF1s_039 Wetodyka wybranego sportu indywidualnego – Jogging 21-22

WF1s_040 Metodyka wybranego sportu indywidualnego – Aqua aerobic 21-22

WF1s_041 Rodzime rasy zwierząt w agroturystyce 21-22

WF1s_042 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21-22

WF1s_043 Hydrologia stosowana 21-22

WF1s_044 Teoria żeglarstwa i ratownictwa 21-22

WF1s_045 Rolnictwo ekologiczne 21-22

WF1s_046 Kontakt ze zwierzętami Wlazło 21-22

WF1s_047 Praktyka 1 21-22

WF1s_047 Praktyka 2 21-22

WF1s_050 Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój 21-22

WF1s_051 Podstawy żywienia człowieka 21-22

WF1s_052 Chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia wód 21-22

WF1s_053 Człowiek w środowisku leśnym 21-22

WF1s_054 Agroekosystemy 21-22

WF1s_055 Ochrona Własności Intelektualnej 21-22

WF1s_056 Seminarium dyplomowe 1 21-22

WF1s_057 Metodyka gimnastyki korekcyjnej 21-22

WF1s_058 Projektowanie gospodarstw agroturystycznych 21-22

WF1s_059 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji 21-22

WF1s_060 Turystyka szkolna 21-22

WF1s_061 Teoria i metodyka rekreacji 21-22

WF1s_062 Bromatologia 21-22

WF1s_063 Niebezpieczne stawonogi 21-22

WF1s_064 Higiena 21-22

WF1s_065 Ujeżdżenie 21-22

WF1s_066 Hipoterapia 21-22

WF1s_067 Skoki przez przeszkody 21-22

WF1s_068 Ekonomika usług 21-22

WF1s_069 Wybrane zagadnienia prawne 21-22

WF1s_070 Metodyka jeździectwa 21-22

WF1s_071 Metodyka lekkiej atletyki 21-22

WF1s_072 Żywność funkcjonalna 21-22

WF1s_073 Suplementy żywieniowe podczas wysiłku 21-22

WF1s_074 Odżywianie się sportowców 21-22

WF1s_075 Seminarium dyplomowe 2 21-22

WF1s_076 Agroturystyka 21-22

WF1s_077 Produkty tradycyjne i regionalne w agroturystyce 21-22

WF1s_078 Egzamin dyplomowy 21-22