Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych/(nr projektu 2017/27/B/NZ9/01007), numer wewnętrzny (ZKT/PB/167):

konsorcjum

UWM Olsztyn prof. dr hab. Jan Jankowski
UP Lublin prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Okres realizacji: 2018-2021

Celem projektowanych badań jest zweryfikowanie założenia, że ustalenie optymalnych poziomów i proporcji ilościowych lizyny, argininy i metioniny w mieszankach pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału wzrostowego współczesnych mieszańców indyków rzeźnych, z ograniczeniem zaburzeń metabolicznych skutkujących nasileniem procesów oksydacyjnych oraz osłabieniem reakcji systemu immunologicznego. Wyniki projektowanych badań umożliwią odpowiedź na pytanie, czy ilościowe proporcje lizyny, argininy i metioniny mają istotny wpływ na metabolizm (w tym status antyoksydacyjny i immunologiczny) oraz czy proporcje tych aminokwasów w mieszankach paszowych, mogą być różne przy niższej i wyższej intensywności żywienia, odpowiednio do zaleceń NRC (1994) oraz firm produkujących pisklęta rzeźne (BUT, 2013). W kompleksowej ocenie fizjologicznej reakcji indyków na czynniki doświadczalne ważnym aspektem będzie antyoksydacyjna ochrona organizmu i uzyskiwanego mięsa oraz funkcjonowanie systemu immunologicznego, poprawiane poprzez pośrednie metabolity aminokwasów lub poprzez pobudzoną ekspresję genów uczestniczących w regulacji tych procesów metabolicznych.

Wyniki projektowanych badań są ważne z punktu widzenia ekonomiki produkcji, jak też oczekiwań konsumentów w zakresie dobrostanu ptaków, ograniczenia antybiotykoterapii w produkcji zwierzęcej oraz dobrej jakości uzyskiwanych produktów. W intensywnym żywieniu indyków stosuje się diety o dużej zawartości białka, w pierwszym okresie odchowu wynoszącym nawet 27- 28%. W tym kontekście ważnym skutkiem realizacji projektu jest także możliwość poprawy wykorzystania białka z optymalną zawartością lizyny, argininy i metioniny. Taki efekt jest niezbędny do utrzymania efektywności ekonomicznej produkcji mięsa indyczego i ograniczenia emisji amoniaku z ferm.  Uzyskane wyniki umożliwią korektę zaleceń dotyczących optymalnej zawartości tych aminokwasów w krajowych Normach żywienia indyków (autorstwa kierownika niniejszego projektu) jak również wykorzystanie wyników badań w praktycznym żywieniu indyków.