Wydział

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  • UP
  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

2 czerwca 2021

Konferencja studentów kierunku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zobacz więcej
1 czerwca 2021

Sprawozdanie dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki za kadencję 2016-2021

Zobacz więcej
1 czerwca 2021

Harmonogram obron prac magisterskich i inżynierskich

Zobacz więcej
19 maja 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Zobacz więcej
13 maja 2021

Powołanie nowych Władz Dziekańskich

Zobacz więcej
7 maja 2021

Wystąpienie prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej – kandydata na Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Zobacz więcej
30 kwietnia 2021

Opiniowanie kandydata na dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Zobacz więcej
20 kwietnia 2021

Zgłaszanie kandydatów na dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (26-30.04.2021)

Zobacz więcej
16 kwietnia 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Zobacz więcej
31 marca 2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej