BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

15.01.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

10.01.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hydrobiologii, Pracownia Geologii i Paleolimnologii

08.01.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska

20.12.2013obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Ryszkowskiej-Siwko na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wieku, rasy i płci bydła oraz procesu dojrzewania na jakość mięsa z uwzględnieniem struktury jego włókien"

17.12.2013
Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów VII semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Zootechnika (wszystkie specjalności), Ochrona środowiska (wszystkie specjalności)
13.12.2013konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

25.11.2013

Konferencja Jagnię z Lubelszczyzny - galeria

08.11.2013obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Wocha na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej : "Środowiskowe uwarunkowania występowania objawowych zapaleń wymienia u krów".

18.10.2013
21-22 listopada, Centrum Kongresowe UP
19.06.2013