BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

17.09.2014

16.09.2014

Uwaga - egzaminy z praktyk dla studentów (informacja dla wszystkich wydziałów).

05.09.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Natalii Smolczyk. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność stosowania drożdży gatunku Yarrowia lipolytica w żywieniu prosiąt”. 

 

23.06.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Karoliny Nawrot. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pierwotniaki w różnych typach jezior rybackich Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”

27.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

26.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii- Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

22.05.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii i Toksykologii  

14.05.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karola Dawida Abramczyka na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w chowie świń jako czynnik zagrożenia zdrowia zwierząt i ludzi”. 

30.04.2014

Program wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

30.04.2014obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tomasza Mazurkiewicza na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności testu temperamentu w określaniu adopcyjnej przydatności psów utrzymywanych w warunkach schroniska dla bezdomnych zwierząt”.