BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

22.03.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

 

 

WYBORY DO KEU I ZGŁOSZEŃ KANDYDATA NA REKTORA 

Z GRUPY STUDENTÓW WYDZIAŁÓW:

Biologii i Hodowli Zwierząt
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Inżynierii Produkcji
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 8 MARCA BR.
ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO

SALI 101 (BUDYNEK AGRO II – I PIĘTRO)  

z uwagi na dużą liczebność grup i ogłoszone godziny rektorskie oraz dla sprawnego przeprowadzenia wyborów

 

Studenci proszeni są o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem zebrania wyborczego

03.03.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa: Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska

Urszulin, 1-3 czerwca 2016

10.02.2016obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anety Karasińskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena jakości produktów mlecznych dostępnych na terenie regionu radomskiego z uwzględnieniem jakości surowca oraz opinii konsumentów”.

 

02.02.2016obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Łukasza Krzoska Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza właściwości bakterio- i grzybobójczych preparatów zawierających nanocząstki srebra oraz ocena ich praktycznego zastosowania w przemyśle drobiarskim”.

 

22.01.2016
22.01.2016obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Kowaleczko Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ witaminy C i probiotyku na florę jelitową prosiąt oraz wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne”.

 

20.01.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

14.01.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

 

12.01.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich