BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

08.06.2017

07.06.2017

Harmonogram egzaminów dyplomowych - magisterskich i inżynierskich - w roku akademickim 2016/2017 (sesja letnia) - !!! AKTUALIZACJA !!!

                                                                        

02.06.2017
 
02.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek.wet. Piotra Józefa Paluszaka Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ różnych metod higienizacji gnojowicy na przeżywalność wybranych drobnoustrojów patogennych i jaj Ascaris suum"

02.06.2017

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy  w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

 

30.05.2017

Harmonogram egzaminów dyplomowych - magisterskich i inżynierskich - w roku akademickim 2016/2017 (sesja letnia) 

                                                                        

Biuro Karier i Więzi z Absolwentami zaprasza na warsztaty wiedzy o rynku pracy.

Warsztaty: Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jak mówić i być słyszanym?

12.05.2017obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Karrara Imada Abdulsahib Al - Shammari, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The use of chosen plant extracts in various aspects of Japanese quail production” „Wykorzystanie wybranych ekstraktów roślinnych w różnych aspektach użytkowania przepiórki japońskiej”

 

09.05.2017