BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

26.07.2018

 

 

Szanowni Państwo,

z wielką dumą i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (pierwotnie Zootechniczny) obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia. Powołany został 1 września 1953 r. jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci zajmujący się naukami rolniczymi – obok Wydziału Rolnego i Weterynaryjnego. W trakcie kilkudziesięciu lat funkcjonowania Wydziału pracownicy naukowo-dydaktyczni rozszerzyli znacząco spektrum swoich badań, nie tylko z zakresu nauk o zwierzętach (gospodarskich, wolno żyjących i towarzyszących), ale również związanych z produkcją żywności i żywieniem człowieka oraz naukami podstawowymi – biologią. Dzięki tym szerokim zainteresowaniom naukowym, kadra akademicka uzyskuje stopnie naukowe, nie tylko w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika, ale również w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz dziedzinie nauk biologicznych. Posiadając tak szerokie zainteresowania naukowe, dobrze wyposażoną bazę naukowo-dydaktyczną, a przede wszystkim interdyscyplinarnie wykształconych nauczycieli akademickich można było w ciągu ostatnich lat poszerzyć ofertę dydaktyczną. Obecnie na Wydziale funkcjonuje 11 kierunków studiów. Na przestrzeni 65 lat dyplom ukończenia studiów uzyskało prawie 15 tys. absolwentów. Biorąc pod uwagę te fakty, Wydział dwukrotnie w swojej historii zmieniał nazwę, tzn. w 1998 r. z Zootechnicznego na Biologii i Hodowli Zwierząt i w 2016 r. przyjmując obecną – Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

W trakcie obchodów Jubileuszu chcemy podsumować dotychczasową aktywność Wydziału, docenić wszystkie te osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju i aktywnie go reprezentowały na forum krajowym i zagranicą. Pragniemy również spotkać się z absolwentami i poznać ich losy zawodowe oraz sukcesy jakie osiągnęli.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków naukowych, instytucji rządowych i samorządowych, hodowców, przedsiębiorców, a przede wszystkim absolwentów naszego Wydziału. Państwa udział w obchodach Jubileuszu 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie dla nas wielkim wyróżnieniem.

 

W imieniu społeczności akademickiej

Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Prof. dr hab. Joanna Barłowska

Dziekan
 
 

15.06.2018foodsciencewipro
    
11.06.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Dobrowolskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Efektywność biofiltracji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z zakładu utylizującego odpady pochodzenia zwierzęcego”

08.06.2018

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

08.06.2018obrony
                  
18.05.2018pracownicy
   
18.05.2018foodscience
  
Ogłoszenie Biura Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
    
08.05.2018

Harmonogram egzaminów dyplomowych - magisterskich, licencjackich i inżynierskich - w roku akademickim 2017/2018 (sesja letnia)