BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

      
    
30.09.2018
    
    
16.09.2018

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego z największą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w LXXXIII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego".

 

Organizatorem Zjazdu jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

LXXXIII Krajowy Zjazd odbędzie się w dniach 19-21.IX.2018 roku w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickie 15.

 

Celem Zjazdu jest przedstawienie wyzwań i problemów z jakimi spotykają się działania współczesnych zootechników realizowane w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Głównym zagadnieniem jest efektywne wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ich ochrona, a także analiza potencjału wykorzystania tych zwierząt w rolnictwie ekologicznym oraz na terenach przyrodniczo cennych. Kolejnym aspektem jest zapewnienie podaży wysokiej jakości, bezpiecznej i taniej żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym też produktów tradycyjnych, skierowanych na rynek krajowy i zagraniczny.

 

Zapewniamy, że przygotowany program, który będzie realizowany przez naukowców i doświadczonych zootechników zachęci Państwa do uczestnictwa w naszym Wydarzeniu. Piękno Lubelszczyzny i gościnność mieszkańców będzie wartością dodaną.

Organizacja Zjazdu PTZ na terenie Centrum Kongresowego i przyległego budynku AGRO II zapewni doskonałe warunki do obrad, dając równocześnie szansę wszystkim uczestnikom na integrację. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w LXXXIII Zjeździe PTZ był dla Państwa owocny i przyjemny.

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  

Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek

  

Program zjazdu PTZ

Zaproszenia

 

10.09.2018obrony
            
28.08.2018

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Etologii i Dobrostanu Zwierząt


 

28.08.2018

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych


 

16.08.2018

 Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni