Uwaga studenci! Egzamin z praktyk.

Zakład Szkolenia Praktycznego informuje, że dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego odbywających praktyki w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z praktyk odbędą się  zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych Wydziałów. Studenci przystępujący do egzaminu z praktyk powinni mieć ze sobą indeks oraz szczegółowo wypełniony dzienniczek!

 

Egzamin zaliczający praktyki zawodowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt  i Wydział Medycyny Weterynaryjnej :

III r. kierunku Ochrona Środowiska 

odbędzie się 30.09.2015 r.
od godz. 9.30 w sali 345 Zoot

III r. kierunku Zootechnika

odbędzie się 28.09.2015 r.
od godz. 12.00 w sali 201 Zoot

II r. kierunku Biologia 

odbędzie się 28.09.2015 r.
od godz. 9.30 w sali 201 Zoot

III r. kierunku BHP odbędzie się

29.09.2015 r.
od godz. 9.30 w sali 345 Zoot

III r. kierunku Bezpieczeństwo żywności

odbędzie się 24.09.2015r. od godz. 12.00 w sali 113 Zoot

III r. kierunku Hipologia

odbędzie się 24.09.2015 r.
od godz. 9.30 w sali 113 Zoot

II r. kierunku Behawiorystyka

odbędzie się 25.09.2015 r.
od godz. 9.30 w sali 122 Zoot
 

II r. kierunku Weterynaria odbędzie się 1.10.2015 r.
od godz. 930 w sali 511A Agro I