Bioinżynieria i marketing pasz

Informujemy o nowo powstałej specjalności: "Bioinżynieria i marketing pasz", która będzie realizowana na drugim stopniu studiów na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt