[ MENU DODATKOWE ]


Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt

« wstecz

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

      
Opiekun Koła
prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

tel. 0-81-445-66-50
PIETRZAKS@interia.pl
 
SKN sekcja Biochemiczna
opiekun: dr hab. prof. nadz. Bogusław Makarski

SKN sekcja Etologii i Ochrony Wód
opiekun: dr inż. Marcin Kolejko

SKN sekcja Etologii Zwierząt
opiekun: dr inż. Wanda Krupa

SKN sekcja Genetyki Zwierząt
opiekun: dr inż. Brygida Ślaska

SKN sekcja Hipologiczna
opiekun: dr inż. Iwona Janczarek

SKN sekcja Hodowli Bydła
opiekun: dr inż. Witold Chabuz

SKN sekcja Hodowli Drobiu
opiekun: dr inż. Magdalena Gryzińska

SKN sekcja Hodowli Owiec i Kóz
opiekun: dr inż. Andrzej Junkuszew

SKN sekcja Hodowli Trzody Chlewnej
opiekun: dr inż. Marek Babicz

SKN sekcja Hodowli Zwierząt Łownych
opiekun: dr inż. Marian Flis

SKN sekcja Kynologiczna
opiekun: dr inż. Małgorzata Goleman

SKN sekcja Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych
opiekun: dr inż. Piotr Skałecki

SKN sekcja Przyrodnicza
opiekun: dr inż. Grzegorz Grzywaczewski

SKN sekcja Pszczelarska
opiekun: dr inż. Ryszard Jagiełło

SKN sekcja Rybacka i Akwarystyczna
opiekun: dr inż. Jacek Rechulicz

SKN sekcja Zoohigieny
opiekun: dr hab. prof. nadzw. Antoni Polonis

SKN sekcja Zwierząt Futerkowych
opiekun: dr inż. Andrzej Jakubczak

SKN sekcja Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
opiekun: dr hab. prof. nadzw. Jan Wojtasik