Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy UP w Lublinie

 • UP
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Statut KZP przy UP w Lublinie (PDF)
Zobacz
Załącznik nr 1 - Regulamin Funduszu Zapomogowego KZP (PDF)
Zobacz
Załącznik nr 2 - Deklaracja przystąpienia do KZP
Zobacz
Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie pożyczki
Zobacz
Załącznik nr 4 - Aktualizacja danych
Zobacz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie osoby uprawnionej
Zobacz
Załącznik nr 6 - Wniosek o częściowe wycofanie wkładów
Zobacz
Załącznik nr 7 - Wniosek o skreślenie z listy członków
Zobacz
Załącznik nr 8 - Wniosek o zwrot nadpłaconej raty
Zobacz
Załącznik nr 9 - Klauzula RODO członek
Zobacz
Załącznik nr 10 - Klauzula RODO poręczyciele
Zobacz
Załącznik nr 11 - Oświadczenie potrącenia
Zobacz
 • Zarząd KZP przy UP w Lublinie

  ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
   
  Przewodniczący Zarządu:
  dr inż. Henryk Galant
  tel. 81-445-66-48
  e-mail:
   
  Zastępca Przewodniczącego Zarządu:
  mgr Małgorzata Bałdyga
  tel. 81 445 67 58
  e-mail:
   
  Sekretarz:
  Jolanta Wysocka
  tel. 81 531 96 55
  e-mail:
   
  Skarbnik:
  mgr inż. Danuta Murawska
   
  Pozostali Członkowie Zarządu:
  Krystyna Hodara
  Ewa Kowalczuk
  dr Anna Mikosz, tel. 81 524 81 14, e-mail:
  mgr Renata Parcheta, tel. 81 445 65 55, e-mail:
  dr hab. Anna Zacharko-Siembida, tel. 81 445 69 43, e-mail:

 • Komisja Rewizyjna KZP przy UP w Lublinie

  Przewodniczący Komisji:
  dr Michał Niedźwiecki
  tel. 814610061 wew. 313
  e-mall:
   
  Sekretarz Komisji:
  mgr inż. Ireneusz Banasiewicz
  tel. 81 445 69 73
  e-mail:
   
  Pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki tel. 81 445 61 66, e-mail:
  inż. Cezary Winiarczyk, tel. 81 445 67 14, e-mail:
  mgr Bernadetta Nalepa-Bąk, tel. 81 531 97 77, e-mail: