Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa osobistego pracowników, studentów i doktorantów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przeciwdziała zachowaniom mającym charakter mobbingu i molestowania seksualnego.  Szczegółowe zasady postępowania, procedury oraz funkcjonowanie i  tryb pracy Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa osobistego pracowników, studentów i doktorantów, Komisji Antymobbingowej zostały określone w zarządzeniu nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dn. 11 stycznia 2021 r., „w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.”

Zgłoszenia zdarzeń mających charakter mobbingu, molestowania seksualnego należy kierować do Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa osobistego pracowników, studentów i doktorantów:

Dr Konrad Buczma,

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15, pok. nr 240, tel. 81 445 60 83, 

e-mail: skrzynka.zaufania@up.lublin.pl, konrad.buczma@up.lublin.pl.

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz