Terminy egzaminów z praktyk zawodowych

SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW:

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA II ROK

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA II ROK

studia I stopnia niestacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA III ROK

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA III ROK

studia I stopnia niestacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

TRANSPORT

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

TRANSPORT

studia I stopnia niestacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

specjalność: inżynieria zarządzania produkcją i usługami

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

specjalność: zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

studia I stopnia stacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

specjalność: inżynieria transportu i spedycja

studia I stopnia niestacjonarne

s. 158, ul. Głęboka 28

 

Szczegółowe zasady określa Procedura przeprowadzenia egzaminu z praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.