Klinika weterynaryjna

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Działalność gabinetów Kliniki Chorób Wewnętrznych obejmuje obszar chorób narządowych, układowych i metabolicznych zwierząt towarzyszących, głównie psów i kotów, w różnym wieku. W zakres świadczonych usług wchodzi diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, leczenie rozpoznanych chorób oraz pełna profilaktyka szczepionkowa i nieszczepionkowa. Usługi świadczone są w gabinecie ogólnym i gabinetach specjalistycznych

Gabinet ogólny dla małych zwierząt:

 czynny w poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 20.00,

 w soboty, niedzielę i święta w godz. 8.00 – 14.00.

Kontakt z lekarzem dyżurnym pod numerem telefonu:

81 528 46 92 lub 81 528 46 93

Zakres usług:

– przyjmowanie przypadków nagłych, z szybką diagnostyką kliniczną i laboratoryjną w oparciu o własne laboratorium kliniczne,

– przyjmowanie przypadków przewlekłych i trudnych,

– rozpoznawanie chorób narządowych i metabolicznych w oparciu o metody kliniczne, laboratoryjne i aparaturowe,

– ustalanie leczenia wg najnowszych i zalecanych metod,

– wskazanie zaleceń lekarskich co do sposobu żywienia i ruchu zwierząt w trakcie choroby,

– profilaktyka chorób pasożytniczych i zakaźnych: odrobaczenie, zwalczanie ektopasożytów, kleszczy, szczepienia profilaktyczne,

– szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– zachowania pielęgnacyjne z instruktażem: obcinanie pazurów, czyszczenie uszu itp.,

– doradztwo żywieniowe w każdym okresie życia zwierząt,

– doradztwo dotyczące ruchu i możliwości wysiłkowych zwierząt w różnym okresie życia.

 

Gabinet dermatologiczny dla małych zwierząt:

– diagnostyka chorób skóry psów i kotów, z możliwością oceny cytologicznej i biopsji skóry, m.in. w przypadkach świądu, łysienia, przebarwień, wykwitów itp.,

– leczenie chorób skóry różnego tła: infekcyjnego, pasożytniczego, immunologicznego, hormonalnego, metabolicznego,

– rozpoznawanie chorób skóry tła dziedzicznego u psów i kotów rasowych,

– profilaktyka chorób skóry z informacjami dla właścicieli i instruktażem,

– doradztwo dotyczące pielęgnacji skóry i włosa u psów i kotów w różnym wieku,

– doradztwo dotyczące postępowania w przypadkach chorób dziedzicznych i przewlekłych. 

Gabinet kardiologiczny dla małych zwierząt:

 

– diagnostyka pacjentów z nietolerancją wysiłkową, dusznością, kaszlem w każdym wieku,

– diagnostyka kardiologiczna wrodzonych chorób serca u psów i kotów w młodym wieku,

– diagnostyka chorób serca tła dziedzicznego u psów i kotów rasowych,

– diagnostyka w oparciu o badanie kliniczne z osłuchiwaniem, badaniem ekg, usg, i wg potrzeb, rtg,

– leczenie i prowadzenie pacjentów z rozpoznaniem kardiologicznym w każdym wieku,

– doradztwo dotyczące żywienia i ruchu zwierzęcia w trakcie leczenia kardiologicznego.

Gabinet okulistyczny dla małych zwierząt:

 

– diagnostyka pacjentów okulistycznych, z objawami ostrymi i przewlekłymi, np. łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk, ból, wypływ z worków spojówkowych itp., w każdym wieku,

– diagnostyka chorób gałki ocznej związanych z wiekiem starszym u psów i kotów,

– leczenie niezabiegowe ostrych i przewlekłych chorób odcinka przedniego gałki ocznej i struktur dodatkowych: powiek, trzeciej powieki, aparatu łzowego, spojówek,

– doradztwo dotyczące postępowania pielęgnacyjnego w przypadkach leczenia chorób oczu, 

– doradztwo dotyczące profilaktyki chorób oczu u psów i kotów w każdym wieku.

 

Gabinet geriatryczny dla małych zwierząt:

 

– kontrolne badania okresowe, kliniczne i laboratoryjne, psów i kotów 7+,

– zalecenia dotyczące żywienia, ruchu i profilaktyki dla zdrowych psów i kotów 7+,

– szczegółowe badania diagnostyczne u zwierząt wykazujących objawy chorobowe,

– rozpoznawanie i leczenie chorób wieku starszego u psów kotów,

– prowadzenie długotrwałych terapii zachowawczych i przeciwbólowych,

– pomoc właścicielom zwierząt chorych przewlekłe i nieodwracalnie w podejmowaniu decyzji co do dalszego postępowania. 

Gabinet dla dużych zwierząt (koni i zwierząt gospodarskich):

 

– diagnostyka chorób układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, ruchu i nerwowego u pojedynczych koni i zwierząt gospodarskich,

– diagnostyka osobnicza w oparciu o metody kliniczne i mobilne aparaty endoskopowe, rtg, usg, ekg,

– diagnostyka chorób stada w oparciu o badania kliniczne i laboratoryjne z analizą materiału biologicznego, próbek wody, gleb i stosowanych karm,

– leczenie pojedynczych osobników, koni i zwierząt gospodarskich, w przypadkach ostrych i przewlekłych chorób układowych,

– leczenie stad bydła i trzody chlewnej w oparciu o postawione rozpoznanie,

– doradztwo dotyczące prowadzenia pojedynczych osobników koni, pod względem żywienia, ruchu i pełnej profilaktyki,

– doradztwo dotyczące hodowlanych stad bydła i trzody chlewnej, pod względem żywienia i profilaktyki chorób metabolicznych i produkcyjnych.