Centralne Laboratorium Badawcze

FORMULARZ ZLECENIA AKREDYTOWANEGO  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

FORMULARZ ZLECENIA AKREDYTOWANEGO
Zobacz

FORMULARZ ZLECENIA DLA JEDNOSTKI UP

FORMULARZ ZLECENIA DLA JEDNOSTKI UP (Wersja MSWord)
Zobacz
FORMULARZ ZLECENIA DLA JEDNOSTKI UP (Wersja PDF)
Zobacz

FORMULARZ ZLECENIA DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

FORMULARZ ZLECENIA DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (Wersja MSWord)
Zobacz
FORMULARZ ZLECENIA DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (Wersja pdf)
Zobacz

UWAGI

  1. Wielkość próbki powinna wynosić co najmniej 0,5 kg lub 0,5 l, o ile nie ustalono inaczej z analitykiem.
  2. Do zleceń z metodami akredytowanymi należy dołączyć wypełniony “Plan pobierania próbek”. 

Do pobrania poniżej:

Plan pobierania próbek (.docx)
Zobacz
Plan pobierania próbek (.pdf)
Zobacz

Próbki prosimy wysyłać na adres:

Centralne Laboratorium Badawcze ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

 

Infrmacja dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Z dniem 20 kwietnia 2023 uległy zmianie zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Zarządzenie Rektora: 55/2023Instrukcja). W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy (usługi laboratoryjne) o wartości do 130 000 zł netto należy wypełnić [ ZGŁOSZENIE ].