Współpraca z CLB

Centralne Laboratorium Badawcze zaprasza do współpracy przy projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Współpracujemy zarówno z naszym Uniwersytetem jak i innymi Uczelniami Wyższymi. Oferujemy wsparcie przedsiębiorców i naukowców w procesie planowania, pozyskiwania i wykonywania projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych (B+R).

Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnych działalności w oparciu o projekty badawcze zapraszamy do kontaktu.

Zapraszam do kontaktu
dr Tomasz Czernecki
kom. 693 088 881

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Opracowanie i wdrożenie pilotażowe produktów nutraceutycznych o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt realizowany w konsorcjum Centralne Laboratorium Badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i  HOG POLSKA Sp. Z o.o. Sp. K..
Wartość projektu:
ponad 8 mln zł.

W ramach projektu Centralne Laboratorium Badawcze  we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opracuje napojów o wysokiej zawartości beta-glukanów oraz ziół o właściwościach prolaktacyjnych i wspomagających redukcję masy ciała. Ponadto zespół projektowy uruchomi innowacyjną linię produkcyjną, funkcjonującą w obiegu zamkniętym. Odbiorcami produktów będą kobiety karmiące, osoby dbające o zdrowie, dystrybutorzy żywności funkcjonalnej, indywidualne gospodarstwa prowadzące hodowle zwierząt, producenci pasz dla zwierząt.

W skład zespołu naukowego wchodzą:
dr inż. Tomasz Czernecki – Kierownik B+R,
prof. dr hab. Anna Winiarska-Mieczan,
prof. uczelni, prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska,
prof. dr hab. Leszek Tymczyna.

Czas realizacji projektu: 01.06.2021-30.03.2023

Usługi analityczno – badawcze
Wykonujemy rutynowe usługi analityczno-badawcze w tym badania akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Jesteśmy gotowi do poszerzenia oferty wykonywanych analiz zgodnie z wymaganiami klienta.
Zasoby sprzętowe pozwalają nam na elastyczną zmianę zakresu usług i przygotowanie indywidualnej oferty badań dla przemysłu jak pod projekty badawcze.
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników uczelni, instytucji i osób prywatnych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Praktyki zawodowe

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi praktyki zawodowe dla studentów kierunków m.in. chemii, analityki chemicznej, zarządzania, analityki gospodarczej oraz uczniów szkół chemicznych.

Praktykanci zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie. Podnoszą swoje kompetencje w zakresie:

  1. ram funkcjonowania i sposobów zarządzania laboratorium badawczego-usługowym,
  2. systemów jakości m.in. ISO/IEC 17025,
  3. prowadzenia analiz w ramach pracowni m.in. chromatografii cieczowej i gazowej, spekrometrii mas, atomowej spektrometrii emisyjnej,
  4. opracowywania i rozwoju nowych metod badawczych.

 

Szkolenia i Staże

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi szkolenia z zakresu chemicznej analizy jakościowej, ilościowej i strukturalnej z wykorzystaniem analiz instrumentalnych i manualnych. W ramach usług szkoleniowych CLB prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz staże przygotowujące do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania różnorodnych technik analitycznych. Przygotowujemy do pracy zgodnie z najnowszą normą PN-EN ISO/IEC 17025.