Współpraca z CLB

Centralne Laboratorium Badawcze zaprasza do współpracy przy projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Współpracujemy zarówno z naszym Uniwersytetem jak i innymi Uczelniami Wyższymi. Oferujemy wsparcie przedsiębiorców i naukowców w procesie planowania, pozyskiwania i wykonywania projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych (B+R).

Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnych działalności w oparciu o projekty badawcze zapraszamy do kontaktu.

Zapraszam do kontaktu
dr inż. Tomasz Czernecki
kom. 693 088 881
e-mail:

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Opracowanie i wdrożenie pilotażowe produktów nutraceutycznych o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt realizowany w konsorcjum Centralne Laboratorium Badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i  HOG POLSKA Sp. Z o.o. Sp. K..
Wartość projektu:
ponad 8 mln zł.

W ramach projektu Centralne Laboratorium Badawcze  we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opracuje napojów o wysokiej zawartości beta-glukanów oraz ziół o właściwościach prolaktacyjnych i wspomagających redukcję masy ciała. Ponadto zespół projektowy uruchomi innowacyjną linię produkcyjną, funkcjonującą w obiegu zamkniętym. Odbiorcami produktów będą kobiety karmiące, osoby dbające o zdrowie, dystrybutorzy żywności funkcjonalnej, indywidualne gospodarstwa prowadzące hodowle zwierząt, producenci pasz dla zwierząt.

W skład zespołu naukowego wchodzą:
dr inż. Tomasz Czernecki – Kierownik B+R,
prof. dr hab. Anna Winiarska-Mieczan,
prof. uczelni, prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska,
prof. dr hab. Leszek Tymczyna.

Czas realizacji projektu: 01.06.2021-30.03.2023

Usługi analityczno – badawcze
Wykonujemy rutynowe usługi analityczno-badawcze w tym badania akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Jesteśmy gotowi do poszerzenia oferty wykonywanych analiz zgodnie z wymaganiami klienta.
Zasoby sprzętowe pozwalają nam na elastyczną zmianę zakresu usług i przygotowanie indywidualnej oferty badań dla przemysłu jak pod projekty badawcze.
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników uczelni, instytucji i osób prywatnych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Praktyki zawodowe i staże

Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi praktyki zawodowe dla studentów kierunków m.in. chemii, analityki chemicznej, zarządzania, analityki gospodarczej oraz uczniów szkół chemicznych oraz staże przygotowujące do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania różnorodnych technik analitycznych. Przygotowujemy do pracy zgodnie z najnowszą normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Praktykanci i stażyści zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie. Podnoszą swoje kompetencje w zakresie:

  1. ram funkcjonowania i sposobów zarządzania laboratorium badawczego-usługowym,
  2. systemów jakości m.in. ISO/IEC 17025,
  3. prowadzenia analiz w ramach pracowni m.in. chromatografii cieczowej i gazowej, spekrometrii mas, atomowej spektrometrii emisyjnej,
  4. opracowywania i rozwoju nowych metod badawczych.