Centralne Laboratorium Badawcze

Centralne Laboratorium Badawcze oferuje:

Usługi analityczno – badawcze
Usługi analityczno-badawcze w tym badania akredytowane, realizoawne są zgodnie z ofertą Laboratorium. Centralne Laboratorium Badawcze gotowe jest do poszerzenia oferty wykonywanych analiz zgodnie z wymaganiami klienta.
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników uczelni, instytucji i osób prywatnych.

Wsparcie przedsiębiorców i naukowców w procesie planowania, pozyskiwania i wykonywania projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych (B+R).

Usługi szkoleniowe i staże
W ramach usług szkoleniowych Centralne Laboratorium Badawcze prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz staże przygotowujące do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania różnorodnych technik analitycznych. Przygotowujemy do pracy zgodnie z najnowszą normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Specjalistyczna aparatura

Centralne Laboratorium Badawcze dysponuje specjalistyczną aparaturą i wyposażeniem laboratoryjnym: analizatory aminokwasów, chromatografy cieczowe z detektorami: SFM, UV/VIS, RID, PDA, MS/MS, chromatograf jonowy, chromatografy gazowe z detektorami: MS/MS,ECD, FID, NPD, densytometr skanerowy, spektrofluorymetr, ASA z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną, analizator rtęci, analizator białka, analizator tłuszczu, mineralizatory, liczniki promieniowania beta i gamma, mikroskopy optyczne i elektronowe, analizatory obrazu, ultramikrotomy, napylarka sputronowa, dejonizator wody, liofilizatory, ultrawirówka, zestaw do przyspieszonej ekstrakcji, analizatory w bliskiej podczerwieni, analizator w przepływie, ICP-MS, XRF – fluorescencja rentgenowska, systemy miareczkowania potencjometrycznego, TOC i inne.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług