Lata 1944-1954

Historia początku

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczyna się w roku 1944. W ramach nowo powołanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utworzono m.in. Wydział Rolny i Wydział Weterynaryjny, a następnie w 1953 Wydział Zootechniczny.

Wydziały te dały początek naszej Uczelni.

Wśród pierwszej kadry naukowej było wielu nauczycieli akademickich wywodzących się z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Pierwszy rok studiów w roku akademickim 1944/1945 rozpoczęło 150 studentów. Dyplom ukończenia studiów uzyskało 7 lekarzy weterynarii (absolwenci wydziału weterynarii z okresu międzywojennego).

W 1954 oddano do użytku pierwszy dom akademicki Dom Studencki „Cebion”.