Lata 2008-obecnie

2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7 lutego 2008 r. Sejm RP przegłosował ustawę o zmianie nazw niektórych uczelni rolniczych. Uroczysta zmiana nazwy Uczelni na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie miała miejsce 17 kwietnia 2008 r.

W 2005 r. Senat Uczelni powołał Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2019 r. siódmy w kolejności Wydział Biologii Środowiskowej.

W 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Politechniką Lubelską utworzył Związek Uczelni Lubelskich w celu wspierania realizacji wspólnych projektów badawczych i różnego rodzaju zadań.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Uczelnia poważnie rozbudowała swoją infrastrukturę naukowo-badawczą, również przy aktywnym wykorzystaniu funduszy unijnych.

W 2008 r. powstało Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Głębokiej z pływalnią, halami sportowymi, salami aerobowymi, siłowniami, salami fitness, tanecznymi i sportów walki oraz ścianką wspinaczkową.

W 2012 r. powstał Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, oferując studentom, pracownikom i osobom zainteresowanym księgozbiorem m.in. strefę wolnego dostępu do książki, możliwość korzystania z komputerów, pokoje tzw. cichej nauki.

W 2013 r. oddano do użytku kolejny obiekt inwestycyjny Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, w którym przewidziano m.in. pomieszczenia dla Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Okazały obiekt przy ul. Głębokiej 28 złożony z dwóch równoległych, połączonych budynków, mieści m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne, laboratoria, warsztaty naukowe.

W 2015 r. oddano do użytku Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30. To ważna inwestycja dla Uniwersytetu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Nowo wybudowane Centrum ma szeroką ofertę badawczą dla przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach gospodarki. W dużej mierze prowadzone tu są badania przemysłowe lub przed konkurencyjne na potrzeby określonych grup przedsiębiorstw (np. branży farmaceutycznej lub przetwórstwa rolno-spożywczego).

29 września 2022 r. dokonano uroczystego otwarcia Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii w Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie. Budynek został podzielony funkcjonalnie na kilka części. Kryta ujeżdżalnia o powierzchni ponad 2000 m², z profesjonalnym podłożem do jazdy konnej, umożliwia organizację halowych zawodów jeździeckich rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Infrastruktura Centrum i Ośrodka zapewnia również możliwość organizowania zajęć animaloterapeutycznych, wspomagających leczenie oraz rehabilitację dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, przy wykorzystaniu różnych gatunków zwierząt takich jak konie, psy, alpaki i osły.

7 listopada 2022 r. w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych Pracownia oficjalnie została otwarta Pracownia Umiejętności Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Pracownia wyposażona w rzeczywiste fantomy zwierząt pozwoli studentom, a przyszłym lekarzom weterynarii, na ćwiczenie umiejętności kluczowych w swoim zawodzie.

W 2023 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został nagrodzony Lubelskim Orłem “Wprost” w kategorii Innowacyjni w Regionie za budowę Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno–Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii.