Lata 1972-2007

1972 Akademia Rolnicza

Uczelnia w swojej historii trzykrotnie zmieniała nazwę. W 1972 r. przekształciła się w Akademię Rolniczą, pod tą nazwą funkcjonowała przez kolejne 35 lat.

W 1980 r. utworzono Zamiejscowy Oddział Wydziału Rolniczego.

Wydział Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Wydział Zootechniczny w 1998 r. przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, w 2016 przyjęto nazwę Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, a w 2019 r. Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

W 1969 r. oddano do użytku budynek Zootechniki. W latach 80. dokonano przebudowy dawnej kotłowni przy ul. Głębokiej i zaadaptowano ją na ośrodek sportowy i pomieszczenia dla Pracowni Poligraficznej. W 1999 r. po przebudowie dawnej stołówki uzyskano pomieszczenia dla Instytutu Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu przy ul. Dobrzańskiego.

W 1988 r. oddano do użytku Dom Studencki „Manhattan” i 1990 Dom Studencki „Brodway” na Felinie. W tym roku także do rejestru zabytków województwa lubelskiego został wpisany Zespół Dworsko-Parkowy w Felinie.

W 2000 r. obok Collegium Agronomicum (z 1959 r.) powstał budynek Collegium Agronomicum II, a rok później nowoczesne Centrum Kongresowe z salą widowiskową na 600 miejsc, aulą i salami konferencyjnymi z zapleczem audiowizualnym. Centrum Kongresowe pełni ważną rolę nie tylko dla Uczelni, ale także dla regionu.

W 2005 r. ukończono wiwarium przy ul. Głębokiej oraz nowoczesną siedzibę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii przy ul. Skromnej.