Lata 1955-1971

1955 Wyższa Szkoła Rolnicza

1 września 1955 r. uchwałą Rady Ministrów utworzono odrębną jednostkę naukowo-dydaktyczną i badawczą – Wyższą Szkołę Rolniczą, powstałą z:

  • Wydziału Rolnego
  • Wydziału Weterynaryjnego
  • Wydziału Zootechnicznego

Pierwszym rektorem został jej twórca – prof. Bohdan Dobrzański. W skład nowej Uczelni weszły: Rolnicze Studium Zaoczne, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Wojskowe, Biblioteka, Gospodarstwa Doświadczalne w Felinie, Czesławicach, Elizówce i Uhrusku.

W 1955 r. powstał Dom Studencki „Dodek” i dom mieszkalny dla pracowników naukowych,    a rok później Dom Studencki „Eskulap”.

Dynamiczny rozwój nowej Uczelni doprowadził do powołania w 1970 r. kolejnych dwóch wydziałów: Ogrodniczego, od 2010 Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i Techniki Rolniczej, od 2003 r. Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wydział Rolny w 1958 r. został Rolniczym, a od 2007 r. zmienił nazwę na Wydział Agrobioinżynierii.

Obiekty Uczelni skupione były w kilku lokalizacjach. Kampus główny usytuowano w miasteczku akademickim, przy ulicach Akademickiej oraz Głębokiej, który  obejmował zarówno budynki oddane do użytku Uczelni jeszcze w latach 50. XX wieku, jak najnowsze inwestycje.