Aktualności projektu:

15.05.2021

Dodatkowa rekrutacja do projektu

Zobacz więcej
23.04.2021

Ankieta na temat wyboru terminu warsztatów

Zobacz więcej
25.11.2020

Harmonogram zajęć - II grupa

Zobacz więcej
31.08.2020

Harmonogram zajęć - II grupa

Zobacz więcej
13.03.2020

Zawieszenie zajęć w projekcie

Zobacz więcej
12.03.2020

Zawieszenie zajęć w projekcie

Zobacz więcej
10.05.2019

Rekrutacja

Zobacz więcej
08.03.2019

Katedra Chemii UP w Lublinie realizuje projekt „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”

Zobacz więcej

Informujemy, że w dniach 08.04.2019 r. do 26.04.2019 r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” – POWR.03.01.00-00-t152/18.

Celem głównym projektu jest:
– podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych dla 190 uczniów/uczennic szkół podstawowych położonych na obszarze Polski poprzez udział w zajęciach warsztatowych z udziałem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w okresie 4.03.2019 – 30.11.2020.
– poprawa relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
– rozwój młodzieży na drugim etapie edukacji z chemii poprzez poszerzenie oferty Katedry Chemii o dodatkowe zajęcia laboratoryjne. Cel ten będzie realizowany poprzez rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia.

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu.