Harmonogram zajęć w projekcie
„Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”
Warsztaty dla uczestników II grupy docelowej

Warsztaty odbywają się w sali 428 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Chemii, Ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin.

Lp. Termin Tytuł warsztatu
1. 11 września 2020 r.

Chemiczny obóz naukowy

moduł 1a – Metody badania struktury związków organicznych

moduł 1b: Preparatyka organiczna

2. 12 września 2020 r

Chemiczny obóz naukowy

moduł 2 – Kinetyka i równowaga procesów chemicznych

3. 14 października 2020 r.

Chemiczna „kuźnia” olimpijczyków

Warsztat 1: Równowagi w roztworach wodnych