Praktyczne Aspekty Rozwoju Infrastruktury Wodno-Ściekowej i Energetycznej

Poniżej prezentujemy referaty wygłoszone w trakcie forum dla przedstawicieli jednostek samorządowych pt. „Praktyczne Aspekty Rozwoju Infrastruktury Wodno-Ściekowej i Energetycznej”, które odbyło się w dniach 09-11.06.2022 r. w Lublinie, Janowie Lubelskim i Białce, a jego głównym organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji.

9.06.2022

ROLA WÓD POLSKICH W KSZTAŁTOWANIU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ KRAJU
Zobacz
Finansowanie rozwoju infrastruktury wodno ściekowej i energetycznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Zobacz
Efekty realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno kanalizacyjnej i energetycznej
Zobacz
Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i innych zagadnień dotyczących ochrony środowiska
Zobacz
Problemy realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Zobacz
Problemy budowy i eksploatacji ujęć wód oraz systemów wodociągowych
Zobacz
HYDROFITOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH (25 lat doświaczeń)
Zobacz
Stawy kąpieloweekologiczna alternatywa dla otwartych basenów i kąpielisk
Zobacz
SIECI KANALIZACYJNE I ZBIOROWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW problemy eksploatacyjne
Zobacz
Problemy budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków
Zobacz

10.06.2022

Biogazownie i mikrobiogazownie – sposób na lokalną produkcję energii, zagospodarowanie odpadów, wytwarzanie nawozu i redukcję emisji z rolnictwa
Zobacz
Praktyczne aspekty wykorzystania fotowoltaiki
Zobacz
Działania lokalne w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego
Zobacz
Doświadczenia z realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej i energetycznej na terenie Gminy Dzwola
Zobacz
Doświadczenia Gminy Wisznice w realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii
Zobacz
Problemy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej w gminach nie będących w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych na przykładzie Gminy Łuków
Zobacz
Doświadczenia z realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i energetycznej na terenie Poleskiego Parku Narodowego
Zobacz
Doświadczenia w realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno ściekowej i energetycznej w Roztoczańskim Parku Narodowym na przykładzie Roztoczańskiego Centrum Naukowo Edukacyjnego oraz innych wybranych obiektów
Zobacz