Lubelski Festiwal Nauki zwyciężył w konkursie Popularyzator Nauki 2022 w kategorii „Zespół”! Finałowa gala konkursu, organizowanego po raz 18. przez Polską Agencję Prasową, odbyła się 9 grudnia w Warszawie. Spośród 17 finalistów jury wybrało laureatów w pięciu kategoriach (animator, naukowiec, zespół, instytucja, media), a także laureata nagrody głównej.

Nagrodę, w imieniu organizatorów Lubelskiego Festiwalu Nauki, odebrali: Prorektor ds. rozwoju Uczelni UP w Lublinie prof. dr hab. Adam Waśko, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS prof. dr hab. Dorota Kołodyńska oraz koordynatorka LFN UMCS dr Monika Baczewska-Ciupak.

Jury doceniło działalność LFN na rzecz upowszechniania, promowania i popularyzowania nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

 „To ogromne wyróżnienie dla publicznych uczelni lubelskich oraz [prawie] 80 instytucji i organizacji naukowo-badawczych, które współuczestniczą w tym wydarzeniu” — podkreśliła  prof. dr hab. Dorota Kołodyńska.

„Tą nagrodą chcemy podzielić się z 50 000 osób, które przez 18 lat współtworzyły Festiwal. We wszystkich edycjach udział wzięło ponad 600 000 uczestników. Bez nich LFN nie byłby możliwy” — zaznaczył prof. dr hab. Adam Waśko.

„To wyróżnienie stanowi dla nas niesamowitą motywację do dalszej działalności popularyzatorskiej. Do pokazywania innym, że nauka jest piękna, ciekawa, daje bardzo dużo radości, a jej rolą jest służba na rzecz społeczeństwa i zmiana świata na lepsze” — podsumowała dr Monika Baczewska-Ciupak.  

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na ilość uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali naukowych w Polsce. To cykliczne wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin. Dotychczas odbyło się 18 edycji LFN, w których uczestnicy brali udział w 16 566 projektach popularnonaukowych.


Prestiżowy konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Do finału XVIII edycji konkursu weszło 17 osób, zespołów, instytucji i przedstawicieli mediów. Zgłoszenia oceniało jury złożone z przedstawicieli środowiska naukowego i popularyzatorów nauki. Kapitule przewodniczył prof. Michał Kleiber — wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki, wieloletni prezes PAN, b. minister nauki i informatyzacji oraz jeden z inicjatorów konkursu.

 

Zdjęcie 2,3: Alicja Jaroszewska/DRiP