Projekty na XIX LFN można rejestrować do 10 czerwca. Wydarzenie pod hasłem „Nauka dla przyszłości” odbędzie się w dniach 18-24 września.

Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych tego typu wydarzeń w kraju. Ma na celu popularyzację badań oraz samej nauki wśród odbiorców w każdym wieku. Projekty tworzone są w uniwersytetach, instytucjach naukowych oraz publicznych.
W tym roku organizatorem głównym jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Zachęcamy do rejestrowania projektów wraz z ich ciekawymi opisami. Będą one nie tylko wizytówką uczelni, ale również prowadzonej przez uczestników działalności naukowej. 

Prace na poszczególnych wydziałach koordynują:

dr inż. Kamila Borowiec () – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

dr inż. Marek Domin () – Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni () – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni () – Wydział Agrobioinżynierii

dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni () – Wydział Biologii Środowiskowej

dr Angelika Tkaczyk-Wlizło () – Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

dr hab. Anna Zacharko-Siembida () – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

mgr Adriana Soczak-Frynas () – Koordynator pozawydziałowy: Biblioteka i jednostki ogólnouczelniane

Linki:
Wytyczne co do projektów
Rejestracja swojego projektu

Zachęcamy również do udziału w Lubelskim Pikniku Naukowym, który odbędzie się 23 września.