Zasady korzystania

Upoważnionymi użytkownikami do korzystania z czasopism, książek i norm w wersji elektronicznej znajdującymi się w zasobach BG UP są: studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Upoważnieni użytkownicy mają prawo:

  • korzystać z dostępu do e-czasopism, e-książek i e-norm, wyszukiwać i przeglądać je;
  • drukować i ściągać uzasadnioną liczbę artykułów, abstraktów, zapisów lub części rozdziałów;
  • przesyłać fragmenty innym upoważnionym użytkownikom do ich własnego użytku naukowego lub badawczego.

 

Upoważnieni użytkownicy nie mają prawa:

  • skracać, modyfikować, dokonywać translacji lub tworzyć jakichkolwiek instrumentów pochodnych opartych na e-czasopismach i e-książkach bez wcześniejszej pisemnej zgody dostawcy usług, z wyjątkiem zakresu koniecznego do umożliwienia prawidłowego wyświetlania ich na ekranach komputerowych upoważnionych użytkowników;
  • w jakikolwiek sposób usuwać, zakrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, zrzeczeniu się odpowiedzialności i innych informacji podanych w e-czasopismach i e-książkach;
  • zasadniczo lub systematycznie kopiować, przechowywać lub odsprzedawać e-czasopism i e-książek lub ich fragmenty.

Dostęp do produktów będzie autoryzowany za pomocą adresów protokołu internetowego IP wskazanych przez subskrybenta lub przez system HAN (Hidden Automatic Navigation) pod warunkiem posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania aktualizowane są co godzinę na podstawie informacji zawartych w systemie bibliotecznym. Do autoryzacji należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło). 

Osoby, które nie posiadają konta bibliotecznego, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Możliwość korzystania z baz poprzez HAN-a nastąpi w ciągu godziny od aktualizacji konta bibliotecznego.