Biblioteki cyfrowe

 • Lubelska Biblioteka Wirtualna

  LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA – regionalna biblioteka cyfrowa oferująca dostęp do dokumentów
  i piśmienniczych zabytków kultury regionu; pozwala na przeszukiwanie zbiorów instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny.

 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

  CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA – cBN Polona składa się z kolekcji tematycznych, zawierających publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii.

 • Europejska Multimedialna Biblioteka Cyfrowa

  EUROPEJSKA MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA CYFROWA – umożliwia wyszukiwanie i jednocześnie przeglądanie cyfrowych zasobów europejskich bibliotek, archiwów i muzeów.