Wi-Fi

W budynku Biblioteki Głównej istnieje możliwość dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi.

Bezprzewodowa sieć biblioteczna Wi-Fi udostępniana jest studentom, doktorantom i pracownikom UP nieodpłatnie. Warunkiem podłączenia do sieci jest posiadanie konta umożliwiającego dostęp do komputerów w budynku Biblioteki.

Logujemy się pełnym numerem albumu zaczynającym się od 034 lub numerem karty bibliotecznej. Hasłem jest nr PESEL. 

* w przypadku mlegitymacji należy dopisać przedrostek 034

 

  • Na komputerach z Windows 10 i Windows 11 wystarczy wpisać dane logowania i potwierdzić przyciskiem „Połącz”.
  • Na smartfonach z nowszym Androidem wpisujemy dane do logowania i zaznaczamy „Nie sprawdzaj certyfikatu”.

 

* Na starszych urządzeniach może okazać się konieczne pobranie i instalacja Certyfikatu zabezpieczeń, który można uzyskać u pracownika Biblioteki.

Tu mogą się okazać pomocna poniższe instrukcje: