Wi-Fi

W budynku Biblioteki Głównej istnieje możliwość dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi.

Bezprzewodowa sieć biblioteczna Wi-Fi udostępniana jest studentom, doktorantom i pracownikom UP nieodpłatnie. Warunkiem podłączenia do sieci jest posiadanie konta umożliwiającego dostęp do komputerów w budynku Biblioteki.

Przed rozpoczęciem korzystania z sieci Wi-Fi należy pobrać i zainstalować Certyfikat zabezpieczeń. Logujemy się podając ten sam login i hasło, za pomocą którego logujemy się do komputerów zlokalizowanych w budynku Biblioteki. Zazwyczaj jest to numer legitymacji/karty bibliotecznej oraz PESEL.

Certyfikat zabezpieczenia można uzyskać u pracownika Biblioteki lub pobrać tutaj.

Szczegółowe instrukcje: