Szkolenia

Metodyka wyszukiwania informacji naukowej dla grup seminaryjnych

Informujemy, że w związku z Uchwałą nr 34/2014-2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dn. 27 lutego 2015 r. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w ramach I semestru seminarium dyplomowego mają przewidziane 1,5 godziny na realizację szkolenia: Metodyka wyszukiwania informacji naukowej.

W ramach zajęć ze studentami zostaną przedstawione źródła informacji naukowej i sposoby ich przeszukiwania. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć bibliografię do pracy dyplomowej oraz jak korzystać z baz bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych, w tym: e-czasopism, e-książek, e-norm.

Zgłoszenia grup seminaryjnych i rezerwacja terminów dokonywana jest w Oddziale Informacji Naukowej, tel. 81 445 62 27

Ankieta oceniająca szkolenie