Czytelnia

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek : 8:00 – 18:00

Czytelnia z otwartym dostępem do zbiorów znajduje się na piętrze drugim i trzecim.

W Czytelni można korzystać ze:

  • zbiorów w niej zgromadzonych,
  • zbiorów specjalnych,
  • książek i czasopism zamawianych z magazynu bibliotecznego,
  • norm,
  • źródeł na nośnikach elektronicznych,
  • materiałów własnych, po uprzednim zgłoszeniu dyżurnemu bibliotekarzowi.
 
Czytelnicy, bez konieczności wypełniania rewersów, sami wybierają z półek potrzebne im woluminy, z których mogą korzystać na miejscu lub wypożyczyć. Tylko niektóre egzemplarze użytkownik może wynieść poza Bibliotekę.  W Czytelni znajduje się czytnik do samodzielnego wypożyczania, lecz zawsze można się zwrócić o pomoc do dyżurującego Bibliotekarza.  Wszystkie książki i czasopisma zostały zabezpieczone przed bezprawnym wyniesieniem przy pomocy technologii RFID.  Egzemplarze w otwartym dostępie zostały sklasyfikowane i specjalnie oznaczone. Książki do korzystania tylko na miejscu oznaczono kropką koloru czerwonego, która mieści się nad sygnaturą na grzbiecie tomu.

Do Czytelni można zamówić materiały zgromadzone w magazynie Biblioteki.
Książki, czasopisma i normy z magazynu do Czytelni należy zamawiać:

  • na rewersie komputerowym – jeżeli ich opisy znajdują się w katalogu komputerowym,
  • na rewersie kartkowym – jeżeli znajdujemy je tylko w katalogu kartkowym.
 
Na III piętrze znajdują się pomieszczenia do pracy indywidualnej i grupowej. 
  
W Czytelni są wykładane do wglądu rozprawy doktorskie przed ich obroną. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.