Czytelnia

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek : 8:00 – 18:00

Czytelnia z otwartym dostępem do zbiorów znajduje się na piętrze drugim i trzecim.

Czytelnia biblioteki jest ogólnodostępna

W Czytelni można korzystać ze:

  • zbiorów w niej zgromadzonych,
  • zbiorów specjalnych,
  • książek i czasopism zamawianych z magazynu bibliotecznego,
  • norm zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej,
  • źródeł na nośnikach elektronicznych,
  • materiałów własnych, po uprzednim zgłoszeniu dyżurnemu bibliotekarzowi.

Zasoby znajdujące się na terenie Czytelni podzielone są na 11 głównych działów tematycznych:

Na drugim piętrze znajdują się działy:

A,Z  Encyklopedie, Bibliotekoznawstwo;

B      Filozofia, Psychologia, Religia;

C      Historia Cywilizacji, Archeologia;

D/F   Przewodniki turystyczne;

G      Geografia, Folklor, Sport;

K      Prawo;

L      Pedagogika, Szkolnictwo;

N      Sztuka, Architektura;

P      Język, Komunikacja, Media;

U     Wojskowość;

R     Nauki Medyczne;

S      Nauki Rolnicze;

SF600-1100 Medycyna Weterynaryjna;

V     Marynarka wojenna, Żegluga

Na trzecim piętrze znajdują się działy:

H     Nauki społeczno-ekonomiczne

J      Nauki polityczne

Q     Nauki Matematyczno-Przyrodnicze

T      Nauki techniczne,

 Działy tematyczne dzielą się na mniejsze poddziały.

Egzemplarze w otwartym dostępie zostały specjalnie oznaczone.

Książki i czasopisma z danego działu są oznaczone jednym kolorem kropki. Kropka widnieje na grzbiecie każdego z egzemplarzy.

Czytelnicy sami zdejmują z półek potrzebne im woluminy, z których mogą korzystać na miejscu lub je wypożyczyć.

Większość książek można wypożyczyć. Książki do korzystania tylko na miejscu oznaczono dodatkową kropką koloru czerwonego, która mieści się nad sygnaturą na grzbiecie tomu.

Z czasopism korzystamy tylko na miejscu, w obrębie Czytelni.  Wszystkie książki i czasopisma znajdujące się w Czytelni  zostały zabezpieczone przed bezprawnym wyniesieniem przy pomocy technologii RFID.  

Do Czytelni można zamówić wszystkie materiały zgromadzone w magazynie Biblioteki.
Książki, czasopisma i normy z magazynu do Czytelni należy zamawiać:

  • na rewersie komputerowym – jeżeli ich opisy znajdują się w katalogu komputerowym,
  • na rewersie kartkowym – jeżeli znajdujemy je tylko w katalogu kartkowym.
    W Czytelni są wykładane do wglądu rozprawy doktorskie przed ich obroną. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.

Na terenie Czytelni znajduje się pięć pokoi do cichej nauki i trzy kabiny akustyczne.

Pokoje do cichej nauki dzielą się na dwa pokoje do pracy grupowej i trzy pokoje do pracy indywidualnej.

Kabiny akustyczne przeznaczone są zarówno do pracy indywidualnej jak i grupowej.

Pokoje jak i kabiny wymagają uprzedniej rezerwacji można to zrobić samodzielnie za pośrednictwem Katalogu BGUP lub przy pomocy dyżurującego bibliotekarza.