Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

 • 22.03.2023 – Zebranie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTTŻ

  W dniu 22 marca 2023 roku odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTTŻ. Podczas zebrania Pan Prezes dr hab. Dariusz M. Stasiak, prof. Uczelni przedstawił sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2022 rok. Zarząd Oddziału określił również działania do zrealizowania w 2023 roku.

 • 11.01.2023 – Zebranie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTTŻ

  W dniu 11 stycznia 2023 roku odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTTŻ. Podczas zebrania Pan Prezes dr hab. Dariusz M. Stasiak, prof. Uczelni przedstawił podsumowanie działalności w 2022 roku. Zarząd Oddziału podjął również uchwałę rekomendującą i wystąpił z wnioskiem o powołanie Sekcji Chemii i Technologii Zbóż do Zarządu Głównego PTTŻ.

 • 25.10.2022 – Jubileusz 30-lecia Oddziału Lubelskiego PTTŻ

  W dniu 25 października 2022 roku w Centrum Kongresowym odbyła się uroczystość nadania godności Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Danucie Kołożyn-Krajewskiej.

  Uroczystość była połączona z inauguracją Jubileuszu 30-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Z tej okazji przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego i wielu ośrodków naukowych z całego kraju złożyli na ręce Pana Prezesa dr hab. Dariusza M. Stasiaka, prof. Uczelni listy gratulacyjne. Ponadto, Oddział został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin. W uznaniu zasług dla rozwoju Oddziału Lubelskiego PTTŻ pamiątkowe dyplomy otrzymali: prof. dr hab. Zdzisław Targoński dr h.c. multi, prof. dr hab. Stanisław Mleko, prof. dr hab. Joanna Stadnik, dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. Uczelni, a także Profesor Honorowa UP, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska. Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie:

  A

 • 25.10.2022 - Zaproszenie na Uroczystość Jubileuszu 30-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Danucie Kołożyn-Krajewskiej

  Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Jubileuszu 30-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie                      prof. dr hab. Danucie Kołożyn-Krajewskiej 

  połączoną z wręczeniem dyplomów ukończenia studiów

  w dniu 25 października 2022 r. o godz. 11:00
  w Centrum Kongresowym UP w Lublinie, ul. Akademicka 15.

  Program uroczystości 

  Hymn Państwowy

  Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Prof dr hab. Krzysztofa Kowalczyka

  Jubileusz 30-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

  Wręczenie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof dr hab. Danucie Kołożyn-Krajewskiej

  Laudacja prof. dr hab. Joanny Stadnik

  Uroczyste wręczenie tytułu honorowego profesora

  Gaude Mater Polonia

  Wykład honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  prof. dr hab. Danuty Kołożyn-Krajewskiej „Jedenaste: nie marnuj żywności”

  Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

  Wręczenie dyplomów wyróżniającego się absolwenta, nagród i wyróżnień

  Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów

  Gaudeamus Igitur

 • 13.10.2021 - Walne Zebranie Członków Oddziału Lubelskiego PTTŻ

  W dniu 13 października 2021 roku w Auli A budynku Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Lubelskiego PTTŻ. Podczas Zebrania pani Prezes dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UPL przedstawiła sprawozdanie z działalności OL Towarzystwa w latach 2019-2021.  Wybrano również władze Oddziału na lata 2022 – 2025. Prezesem Oddziału Lubelskiego PTTŻ na lata 2022-2025 został wybrany dr hab. Dariusz STASIAK, prof. UPL.

  W skład Zarządu Oddziału Lubelskiego PTTŻ weszli także:

  Zastępca Prezesa: dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UPL

  Sekretarz: dr hab. Aneta Brodziak, prof. UPL

  Skarbnik: dr hab. Monika Kordowska-Wiater

  Członkowie: prof. dr hab. Urszula Pankiewicz, dr hab. Monika Sujka, prof. UPL

   

  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  Przewodniczący: Prof. dr hab. Mariusz FLOREK

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Monika Karaś

  Członek: dr hab. Marzena Włodarczyk-Stasiak

   

  Delegatami na Walne Zebranie Delegatów zostali:

  Prof. dr hab. Joanna STADNIK

  dr hab. Dariusz STASIAK, prof. UPL

  dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UPL

  dr hab. Aneta BRODZIAK, prof. UPL

  dr inż. Paulina Kęska

   

  Wszystkim uczestnikom Zebrania serdecznie dziękujemy.

 • 29.09.2021 - Oddział Lubelski PTTŻ uczestniczy w cyklu seminariów on-line

  W dniu 29.09.2021  członkini Oddziału Lubelskiego dr hab. Monika Kordowska-Wiater  wygłosiła seminarium nt. “Właściwości i biotechnologiczne otrzymywanie słodzików”. Seminarium odbyło się w formie on-line. Uczestniczyło w nim ponad 40 członków Towarzystwa z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

 • 16.09.2021 - Praca doktorska dr inż. Anny Kononiuk wyróżniona w konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności obronioną w 2020 r.

  W konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności obronioną w 2020 r., najwyższą punktację i nominację do nagrody Kapituła przyznała pracy dr inż. Anny Kononiuk pt. „Wpływ liofilizowanej serwatki kwasowej na cechy fizykochemiczne i zawartość składników bioaktywnych w surowo dojrzewających kiełbasach z mięsa przeżuwaczy”, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Karwowskiej, prof. UPL.

  Wręczenie statuetki odbyło się 16 września 2021 roku w Krakowie podczas XIV Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta”.

   

   

 • 07.2021 - Notatki na portalu Food Fakty przygotowane przez członków Oddziału Lubelskiego PTTŻ

  W ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności z portalem FoodFakty (http://foodfakty.pl) utworzono blok tematyczny Nauka i Zdrowie, w którym prezentowane są najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze przekazywane przez PTTŻ.

  Członkowie Oddziału Lubelskiego Towarzystwa przygotowali następujące notatki:

  1. dr hab. Dominik Szwajgier, prof. UPL – Inhibitory cholinoesteraz z żywności w prewencji i wspomaganiu leczenia choroby Alzheimera (https://foodfakty.pl/inhibitory-cholinoesteraz-z-zywnosci-w-prewencji-i-wspomaganiu-leczenia-choroby-alzheimera)
  2. dr hab. inż. Paweł Glibowski, prof. UPL – Żywność ekologiczna – przetwórstwo, różnice w składzie i wpływ na zdrowie (https://foodfakty.pl/zywnosc-ekologiczna-przetworstwo-roznice-w-skladzie-i-wplyw-na-zdrowie)
 • 06.2021 - Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności wspierał organizację I edycji Olimpiady wiedzy o Technologii Żywności

  dla zdobywców trzech pierwszych miejsc Oddział Lubelski PTTŻ ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 • 15.04.2021 - Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności wyróżnił prace podczas Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

  Oddział Lubelski PTTŻ wspierał organizacje Sympozjum Studenckich Kół Naukowych (15 kwietnia 2021 r., Lublin) przeprowadzając konkurs na najlepsze prace prezentowane w sesji referatowej i posterowej w Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii.

  Komisje w składzie:

  Komisja do oceny prac prezentowanych w sesji referatowej:

  1. dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni
  2. dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
  3. dr Katarzyna Skrzypczak

   

  Komisja do oceny prac prezentowanych w sesji posterowej:

  1. dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni
  2. dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni
  3. dr Monika Michalak-Majewska

   

  postanowiły wyróżnić następujące prace:

  Sesja referatowa:

  I nagroda –        Krzysztof Smarzyński, Paulina Sarbak (Właściwości odżywcze i fizykochemiczne ciastek kruchych z mączką ze świerszczy),

  Karolina Dębek, Maciej Kalinowski, Angelika Mastalerczyk, Jan Dąbrowski, Dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara (Zastosowanie kukurbitacyny B w terapii nowotworów)

  II nagroda –       Patrycja Skwarek (Ocena jakości wybranych probiotycznych napojów mlecznych i jogurtów), Aleksandra Garbacz, Kamila Rachwał (Toksyna botulinowa – mechanizm działania i zastosowanie)

  III nagroda –      Agata Michalska (Wpływ  warunków ekstrakcji na skład i aktywność chemiczną ekstraktów z kwiatu kaliny),

  Rafał Oleszczuk, Michał Smyka, Jakub Mendocha (Witamina D w przewlekłej chorobie nerek)

   

  Sesja posterowa:

  I nagroda –         Karolina Roman, Anna Jasiewska, Piotr Domaradzki, Anna Teter, Mariusz Florek (Rola i znaczenie programów żywieniowych kierowanych do młodzieży szkolnej),

  Antonina Krawczyk, Jan Sadurski, Anita Gorczyca, dr hab. Magdalena Polak-Berecka (Biofilm bakteryjny w produkcji żywności)

  II nagroda –        Weronika Kruk, Justyna Libera, Kamila Ładosz (Wiedza personelu zakładu żywienia zbiorowego na temat funkcjonowania w placówce systemu gwarantującego jakość i bezpieczeństwo posiłków)

  III nagroda –       Artur Niedzielski (Dodatek naturalnych przeciwutleniaczy jako przykład współczesnej strategii poprawy wartości żywieniowej produktów mięsnych),

  Małgorzata Kawalec, Aleksandra Garbacz, Marta Dec (Mykoproteina zamiennikiem mięsa)

  Z uwagi na wysoki poziom prezentowanych prac Komisja przyznała równorzędne nagrody doceniając zarówno prezentowane prace badawcze jak i przeglądowe.

  Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 • 3.12.2019 - SEMINARIUM NAUKOWE - ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 1169/2011

  W dniu 20 listopada 2019 roku w Auli Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się seminarium naukowe „Znakowanie żywności zgodnie z Rozporządzeniem 1169/2011”. Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy władz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności przy współpracy z władzami Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Celem, jaki przyświecał organizatorom, było przybliżenie pracownikom i studentom prawnych aspektów znakowania żywności oraz obowiązków ciążących na producentach żywności w zakresie przekazywania konsumentom rzetelnej informacji nt żywności. Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Seminarium wygłosiła Pani Agnieszka Jarosińska – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wzięło w nim udział 55 osób. Uczestnikami byli zarówno członkowie PTTŻ (pracownicy Uczelni, pracownicy zakładów branży spożywczej) jak i pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 •   organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych,
 • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
 • organizowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze,
 • inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,
 • organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,
 • kształcenie i dokształcanie członków,
 • współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie technologii żywności,
 • prowadzenie działalności gospodarczej

Oddział Lubelski PTTŻ został powołany 18 grudnia 1992 r. z inicjatywy grupy założycieli wywodzących się z Akademii Rolniczej w Lublinie: prof. dr dr h. c. multi Stanisława Bujaka, prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego, dr Ewy Kisielewskiej, dr Eugenii Podgórskiej, mgr inż. Jacka Zająca, dr hab. Janusza Kalbarczyka, mgr Piotra Janasa, mgr inż. Stanisława Mleko oraz dr hab. Jerzego Rogalskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i mgr inż. Tadeusza Rakowieckiego z Zakładów Piwowarskich w Lublinie. W zebraniu założycielskim wziął udział ówczesny Prezes PTTŻ prof. dr dr h. c. multi Antoni Rutkowski.

W dniu 25 stycznia 1993 r. został powiadomiony o tym fakcie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Na Przewodniczącego Oddziału został wybrany prof. dr hab. Zdzisław Targoński, zastępcą Przewodniczacego mianowano mgr inż. Tadeusza Rakowieckiego, Skarbnikiem został mgr inż. Jacek Zając, zastąpiony później przez dr Stanisława Mleko.
 
W roku 1995 Oddział Lubelski liczył 20 członków rzeczywistych, w tym 12 pracowników Oddziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej i 8 reprezentantów zakładów przemysłu spożywczego z Lublina. Prezesem Oddziału Lubelskiego PTTŻ w latach 1993 – 2003 był prof. dr hab. Zdzisław Targoński, zastępcą Prezesa był wówczas mgr inż. Tadeusz Rakowiecki, zaś funkcję Sekretarza i Skarbnika pełnił od 1994 roku prof. dr hab. Stanisław Mleko. W latach 2003 – 2006 funkcję Prezesa pełnił prof. Stanisław Mleko, Zastępcą Prezesa była prof. dr hab. Barbara Baraniak, a sekretarzem i skarbnikiem dr hab. Jerzy Jamroz.
 
Skład Zarządu w kadencji 2006 – 2009 był następujący: 
prof. dr hab. Stanisław Mleko – Prezes, 
prof. dr hab. Barbara Baraniak – zastępca Prezesa, 
dr Monika Kordowska – Wiater – Sekretarz, 
prof. dr hab. Janusz Kalbarczyk – Skarbnik, 
prof. dr hab. Anna Litwińczuk – członek Zarządu,
dr Magdalena Polak – Berecka – członek Zarządu.
 
 Działalność Towarzystwa polegała na organizowaniu odczytów, wykładów i seminariów np. w Technikum Przemysłu Spożywczego, Zakładach Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego i przede wszystkim w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno – Spożywczego i Przechowalnictwa (obecnie Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności). Wykładowcami byli zarówno członkowie Oddziału Lubelskiego PTTŻ, jak i zaproszeni goście z Polski i z zagranicy, np. prof. Józef Korolczuk z INRA we Francji oraz prof. Vladimir Tolstoguzov z Nestle w Szwajcarii.
Drugim nurtem działalności Oddziału Lubelskiego PTTŻ była współpraca z przemysłem polegająca na zleconej ocenie różnych produktów spożywczych wytwarzanych w miejscowych zakładach przetwórczych.
 
Oddział Lubelski PTTŻ był organizatorem seminarium szkoleniowego nt. “Metody analizy autentyczności soków i koncentratów owocowych”, które odbyło się w dniach 29-30.05.1996 r. w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa AR w Lublinie. w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby z całej Polski, głównie z branży przetwórstwa owocowo – warzywnego.
 
W dniu 29.05.1996 odbyła się również I Ogólnopolska Sesja nt.: “Jakość makaronów” przy współudziale Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ. W sesji uczestniczyło 50 osób.
W 2001 r. (31.01.-01.02.) Oddział zorganizował I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową “Nutraceutyki”, podczas której wygłoszono 19 referatów, liczba uczestników wynosiła 50 osób.
 
Oddział Lubelski PTTŻ był współorganizatorem XXV Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN w 1994 roku (15.09-16.09) pt.: “Postępy w technologii żywności” oraz XXXIII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN w 2002 roku (10-11.09.) pt.: “Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy”.
 
W dniach 23 – 34.05.2007 w Lublinie odbyła się XII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ “Jakość i Prozdrowotne Cechy Żywności” pod hasłem “Właściwości funkcjonalne żywności i jej składników”.

Zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
kadencja 2022-2024

Prezes: dr hab. inż. Dariusz M. STASIAK, prof. Uczelni
Zastępca Prezesa: dr hab. Małgorzata KARWOWSKA, prof. Uczelni
Sekretarz: dr hab. Aneta BRODZIAK, prof. Uczelni
Skarbnik: dr hab. Monika KORDOWSKA-WIATER

Członkowie:

 • prof. dr hab. Urszula PANKIEWICZ
 • dr hab. Monika SUJKA, prof. Uczelni

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mariusz FLOREK
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Monika KARAŚ
Członkowie: dr hab. Marzena WŁODARCZYK-STASIAK

Statut Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Zobacz

Kadencja Zarządu 2019-2021

 

Prezes: dr hab. Małgorzata KARWOWSKA, prof. nadzw.
Zastępca Prezesa: prof. dr hab. Joanna BARŁOWSKA
Sekretarz: dr hab. Aneta BRODZIAK, prof. nadzw.
Skarbnik: dr inż. Karolina WÓJCIAK, prof. nadzw.

Członkowie:

 • dr hab. Monika SUJKA, prof. nadzw.
 • dr hab. Aldona SOBOTA, prof. nadzw.
 • dr inż. Anna JAKUBCZYK

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mariusz FLOREK
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Dariusz STASIAK, prof. nadzw.
Członkowie: dr Monika KARAŚ

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • Zwyczajnych – członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków 
  wspierających – członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują stałe poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnego zgłoszenia
 • honorowych – Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych i pracująca naukowo lub wykazująca zainteresowanie problematyką technologii i nauk o żywności, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Towarzystwa i zobowiąże do przestrzegania jego statutu. Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów wydziałów technologii żywności i pokrewnych. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu Głównego, członkiem zwyczajnym może być osoba nie studiująca i nie posiadająca dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 • korzystania z pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,  
 • czynnego udziału w opracowaniach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach.

Do obowiązków członka należy:

 • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji jego celów i zadań,
 • regularne opłacanie składki członkowskiej,
 • przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • skreślenie przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres co najmniej jednego roku, pomimo dwukrotnego pisemnego przypomnienia,
 • wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa i w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 • śmierci członka.
Deklaracja członkowska
Zobacz
Statut Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Zobacz
Deklaracja członkowska
Zobacz

Oddział Lubelski PTTŻ

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

ul. Skromna 8
20-704 Lublin

Tel: +48 81 462 33 43

e-mail: