25 października 2022r. w Centrum Kongresowym odbyła się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Danucie Kołożyn-Krajewskiej. Uroczystość została również połączona z Jubileuszem 30-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz wręczeniem dyplomów ukończenia studiów.

Profesor Danuta Kołożyn-Krajewska już od czasów studenckich jest związana z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale od lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i jego naukowcami. Współpraca ta obejmowała wspólne organizowanie konferencji naukowych, realizowanie wspólnych projektów badawczych, a także publikację wielu wspólnych artykułów. Ponadto, przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa a następnie vice-prezesa Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Głównymi zainteresowaniami badawczymi Pani Profesor są: prognozowanie mikrobiologiczne jako metoda oceny ryzyka mikrobiologicznego żywności; zastosowanie bakterii probiotycznych do wytwarzania nowych, funkcjonalnych produktów żywnościowych, przeciwdziałanie stratom i marnotrawieniu żywności, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji żywności w Polsce. Jest ona wybitnym naukowcem w zakresie technologii żywności i żywienia.

Uroczystości nadania tytułu profesora honorowego przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Sylwetkę i osiągnięcia profesor Danuty Kołożyn-Krajewskiej przedstawiła w swojej laudacji prof. dr hab. Joanna Stadnik.

Promocji na profesora honorowego dokonał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Waldemarem Gustawem oraz laudator prof. dr hab. Joanną Stadnik. 

Wraz z wygłoszeniem formuły pasowania oraz przypięciem epitogium, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska otrzymała dyplom profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Profesor Honorowa otrzymała liczne gratulacje od zebranych gości, a także przedstawicieli wielu zaprzyjaźnionych instytucji. Następnie profesor Danuta Kołożyn-Krajewska wygłosiła wykład pt. ,,Jedenaste – nie marnuj żywności”.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Chór Akademicki UP w Lublinie.

Profesor Honorowa Danuta Kołożyn-Krajewska dokonała również wpisu w ,,Księdze pamiątkowej Profesorów Honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

Ostatnią część uroczystości poprowadziła dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.


Absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia i dietetyka otrzymali dyplom ukończenia studiów. Wyróżnieni zostali uhonorowani Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Najlepsi otrzymali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniającą się pracę dyplomową, które wręczyła dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni Prorektor ds. studenckich i dydaktyki wraz z prof. dr hab. Waldemarem Gustawem Dziekanem WNoŻB. Nagrodzeni zostali również absolwenci za aktywną działalność w organizacjach studenckich. Nagrody wręczyła prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka Prodziekan Wydziału. Uroczystość wręczenia dyplomów zakończyło przemówienie przedstawiciela absolwentów – mgr inż. Patryka Siczka absolwenta kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia stacjonarne drugiego stopnia.

 

Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP
Galeria
Zobacz
radiolublin.pl z dn. 25.10.2022 r.
Zobacz
TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska", z dn. 25.10.2022 r.
Zobacz