Harmonogram II Międzyuczelnianego Konkursu na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim