17.10.2013

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Zobacz więcej
17.10.2013

Kredyt studencki dla doktorantów

Zobacz więcej
08.10.2013

Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania: Usługi laboratoryjne świadczone przez doktoranta przy ocenie aktywności biologicznej związku wobec Varroa destructor

Zobacz więcej
01.10.2013

Procedura zawierania umów cywilno-prawnych z doktorantami

Zobacz więcej
27.09.2013

Szkolenie BHP dla doktorantów I roku

Zobacz więcej
18.04.2013

XI Konferencja Naukowa Doktorantów UP w Lublinie - galeria

Zobacz więcej
27.03.2013

Konferencja „Nauki przyrodnicze kreują przyszłość”

Zobacz więcej
20.12.2012

Stypendia naukowe dla doktorantów

Zobacz więcej
22.10.2012

Szkolenie BHP dla doktorantów I roku

Zobacz więcej
16.10.2012

Promocja doktorów i wręczenie dyplomów wyróżniającego się absolwenta

Zobacz więcej
08.10.2012

Informacja dotycząca umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej