Stypendia naukowe dla doktorantów

Do 4.01.2013 trwa IV nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II". 

Zarząd Województwa Lubelskiego  zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków. O stypendium mogą również się ubiegać osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Więcej informacji na stronie:  http://www.rsi2004.lubelskie.pl/stypendiaii-13.php?wsk=styii