Zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania: Usługi laboratoryjne świadczone przez doktoranta przy ocenie aktywności biologicznej związku wobec Varroa destructor