Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2013/2014 należy składać  w terminie od 23.10.2013 roku do 31.10.2013 roku.
Wnioski, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami doktoranci składają w Dziale Organizacji Studiów.
Wzory wniosków do pobrania na stronie: http://up.lublin.pl/doktorant-wazne/
Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Rektor