Dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
09.07.2021

Dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni

Zobacz więcej
Prof. dr hab. Joanna Matysiak
11.06.2021

Prof. dr hab. Joanna Matysiak

Zobacz więcej
Prof. dr hab. Bożena Denisow
01.06.2021

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Zobacz więcej
Dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, profesor uczelni
01.06.2021

Dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, profesor uczelni

Zobacz więcej
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor uczelni
01.06.2021

Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor uczelni

Zobacz więcej
Dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, profesor uczelni
01.06.2021

Dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, profesor uczelni

Zobacz więcej