Dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, profesor uczelni

Wydział Biologii Środowiskowej,
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt
tel. 81-445-69-62
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Biologia i ekologia malakofauny lądowej
  2. Potencjał bioindykacyjny malakofauny lądowej

Publikacje

1. Kowalczyk-Pecka, D., Kowalczuk-Vasilev, E., Puchalski, A., Kiczorowska, B., Samolińska, W., Stryjecki, R.  Czepiel-Mil. K., 2019. Peroxidation and unsaturation coefficients as biomarkers of environmental micro-exposure to molluscicides in Helix pomatia L. Chemosphere 234, . 589-595

2. Kowalczyk-Pecka, D., Kowalczuk-Vasilev, E., Puchalski A., Klebaniuk, R., 2018. Peroxidation and unsaturation indices as potential biomarkers of multifarious zinc and copper micro-supplementation in Helix pomatia L. Ecotoxicol. Environ. Safe. 148, 713-720.

3. Kowalczyk-Pecka, D., Pecka, S., Kowalczuk-Vasilev E., 2017. Changes in fatty acid metabolism induced by varied micro-supplementation with zinc in snails Helix pomatia (Gastropoda Pulmonata). Ecotox. Environ. Safe. 138, 223−230.

4. Kowalczyk-Pecka, D., Pecka, S., Kowalczuk-Vasilev E., 2017. Selected fatty acids as biomarkers of exposure to microdoses of molluscicides in snails Helix pomatia (Gastropoda Pulmonata). Environ. Pollut. 222, 138−145.