Prof. dr hab. Aneta Strachecka

Wydział Biologii Środowiskowej
Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej
e-mail:
tel. 505 991 615

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Biochemiczne i fizjologiczno-morfologiczne bariery obronne oraz epigenetyczna odpowiedź Apis mellifera na niektóre czynniki środowiska: naturalne (Nosema spp., Varroa destructor) i antropogeniczne (akarycydy, zanieczyszczenia środowiska, biostymulatory, insektycydy, zafałszowania wosku).
  2. Wpływ zróżnicowania potencjału urbanizacji na liczebność zapylaczy, ich skład gatunkowy i potencjał odpornościowy, w tym na biochemiczną i fizjologiczną odpowiedź w ich organizmach, zróżnicowanie morfometryczne, reprodukcyjne i behawioralne oraz zależne od płci i wieku zmiany histologiczne w ciele tłuszczowym, gruczołach, hemolimfie i innych tkankach u pszczół samotnic.


Publikacje

  1. Łoś A., Skórka P., Strachecka A., Winiarczyk S., Adaszek Ł., Winiarczyk M., Wolski D. (2020) The associations among the breeding performance of Osmia bicornis L. (Hymenoptera: Megachilidae), burden of pathogens and nest parasites along urbanisation gradient. Science of The Total Environment, 710, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135520.
  2. Strachecka A., Chobotow J., Paleolog J., Łoś A., Schulz M., Teper D., Kucharczyk H., Grzybek M. (2017) Insights into the biochemical defence and methylation of the solitary bee Osmia rufa   L: A foundation for examining eusociality development. PloS ONE, 12(4), e01765392017
  3. Strachecka A., Grzybek M., Ptaszyńska A., Łoś A., Chobotow J., Rowiński R. (2019) Comparison of lactate dehydrogenase activities in hive and forager honeybees may indicate delayed onset muscle soreness – precursory studies. Biochemistry (Moscow),84(4): 435-440.