Prof. dr hab. Joanna Matysiak

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Katedra Chemii; tel: 81 445-68-16
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. chemia medyczna
  2. biologia chemiczna
  3. synteza biologicznie czynnych związków z grupy heterocyklicznych polifenoli

Publikacje

  1. Matysiak J., Skrzypek A., Karpińska M., Czarnecka K., Szymański P., Bajda M., Niewiadomy A. Biological evaluation, molecular docking, and SAR studies of novel 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-1H-benzimidazole analogues. Biomolecules. 2019, 9(12), 870.
  2. •Skrzypek A., Matysiak J., Karpińska M., Czarnecka K., Kręcisz P., Stary D., Kukułowicz J., Paw B., Bajda M., Szymański P., Niewiadomy A. Biological evaluation and molecular docking of novel 1,3,4-thiadiazole-resorcinol conjugates as multifunctional cholinesterases inhibitors. Bioorg. Chem. 2021, 107, 104617.