Prof. dr hab. Bożena Denisow

Wydział Biologii Środowiskowej
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
tel: +48 81 445-66-15
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Nektarowanie i pylenie
  2. Baza pokarmowa owadów zapylających 
  3. Relacje roślina-owad i wymogi zapylania roślin

Publikacje

  1. Jachuła J., Denisow B., Wrzesień B. 2021. Habitat heterogeneity helps to mitigate pollinator nectar sugar deficit and discontinuity in an agricultural landscape. Science of The Total Environment 782, 146909;
  2. Dmitruk M., Wrzesień M., Strzałkowska-Abramek M., Denisow B. 2021. Pollen food resources to help pollinators. A study of five Ranunculaceae species in urban forest. Urban Forestry and Urban Greening. 60, 127051.